Mada’in Saleh

Mada’in Saleh är en förislamsk plats som ligger i Saudiarabien. Det är spår efter Nabateernas kungarike och det utgör rikets sydligaste del. Nabateen omfattade området från Damaskus i dagens Syrien till Medina och Mekka i nuvarande Saudiarabien.   

Där finns spår från romarna och området var bebott för 5000 år sedan, alltså efter Noa men före Moses. Enligt islam är platsen förbannat för folkets avgudadyrkan.

-Pettersson tror att förbannelsen beror på att det fanns folk i Arabien för tusentals år som var duktigare än dagens araber och det vill inte Saudiarabiens ledare visa upp för folk, icke-muslimer får inte besöka området. UNESCO utsåg 2008 Mada’in Saleh som Saudiarabiens första världsarv.

Arabien var fantastisk innan araberna började med islam. Klicka och titta på bildspelet.

Kommentera