Asylsökande

Under vecka 35 sökte totalt 1 114 personer asyl i Sverige, en minskning med 280 personer jämfört med veckan innan. De fem största grupperna utgör 64 % av dessa. 1 114 x 52 veckor gör 58 000 på ett år.

– Pettersson tycker det ser mörkt ut…varför kallas det mångkultur? De verkar mest vara av samma slag och behöver vi verkligen så mycket kompetens av en sort?

asylsökande v33-35

asylsökande totalt 2013

4 thoughts on “Asylsökande

  1. ”De verkar mest vara av samma slag och behöver vi verkligen så mycket kompetens av en sort.”

    Lär dig svenska, efterblivna människa. Hört talas om frågetecken?

Kommentera