Terrorister värvas i Rinkeby

Yassin Ismail Ahmed hette en ungdomsledare i Rinkeby, som redan 2008 uppmärksammades av svensk media när han värvade unga somalier till terroristorganisationen al-Shabaab.

SR tog upp denna man i ett reportage från 2009, där man berättar hur Ahmed rekryterade unga somalier på fritidsgårdarna i området. Flertalet av de över 20 somalier som rekryterats har också dött i strider nere i Somalia. Källa: SR

Magnus Sandelin, författare och journalist, har följt upp detta i samband med det två somaliska terrorister som sitter fängslade i USA för terrorbrott. Enligt Säpo är de bägge kända sedan tidigare och finns med i den grupp på över 30 somalier som rest hem för att deltaga i träningsläger och terroristhandlingar. En av dem ska dessutom tillhöra den grupp som rekryterades i Rinkeby av Yassin Ismail Ahmed 2008. Säpos telefonavlyssning bekräftar också att denne Ali varit verksam i al-Shabaab och att han är bekant med flera av terroristorganisationens ledande medlemmar.

Ni som följt nyheterna om de bägge fängslade somalierna, har hört hur anhöriga och männens advokater påtalat att de hållits kvar mot sin vilja av al-Shabaab och att de fängslades när de försökte fly. Sandelin påtalar dock mycket riktigt att de bägge somalierna anslöt sig frivilligt och att denne Ali haft en mycket positiv inställning till terroristerna i al-Shabaab. Mohammed, som den andre somalierna heter, uppmärksammas mest för att han använder sig av samma namn som den person som hotar Lars Vilks i en propagandavideo från al-Shabaab, Abu Zaid. En och samma person kanske?

Skärmklipp1

Med Sveriges naiva syn på flyktingar från Somalia, Afghanistan, Syrien och andra oroshärdar, undrar man hur många av dessa bägge somaliers kaliber och rekryterare som Ahmed, som bor i vårt land och om deras verkliga syfte med sin flytt till Sverige är en bidragande orsak till att Säpo uppgraderat terrorhotet från en 1:a till en 3:a på den 4:a-gradiga skalan?

Källa: Magnus Sandelin

2 thoughts on “Terrorister värvas i Rinkeby

  1. Det är ju lysande om terroristerna åker hem och blir skjutna på plats, vilken besparing för svenska rättsväsendet o skattebetalarna!

Kommentera