2 thoughts on “Människans bästa vän

  1. Bilden symbolisera på ett bra sätt hur framtiden
    kommer att gestalta sig i Sverige, det mörka står
    alltid i första ledet och trycker tillbaka det vita.

Kommentera