Sjuka förebilder

Nya baby namnen i Gaza: ”Fajr” och ”Ahmed Jabari”
Gazaborna firar ”segern” över judarna genom att namnge barn efter långdistansmissiler och stupade  Hamas terrorist befälhavare.

FAJR

Mindre än en vec ka efter deklarationen av eldupphör mellan Israel och Hamas har ett par barn  i Gaza, döpts efter den Iranska raketen Fajr.  Muhammad al-Shafi’i Abu Nassat namngav sin son, som föddes i fredags, efter Fajr missilen. Att namnge sitt barn efter Fajr missilen är  hans sätt att uttrycka sin tacksamhet till Iran, som försett Gaza med raketer som enligt Abu Nassat ”slog fienden i åtta dagar.”
Han säger att han vet att barnet kommer att ha ”en ljus framtid inom palestinska motståndsrörelsen.
 LÄNK

One thought on “Sjuka förebilder

  1. Kanske inte så konstigt att dom namnger raketerna
    efter barn, eftersom Araber föser barnen framför
    sig när man krigar, så barnen är dom största hjältarna
    i det folkslaget, tråkigt men sant!
    ” fira segern över judarna” ???? Vilken seger??

Kommentera