43 miljarder i felaktiga utbetalningar

I veckan publicerade EU:s revisionsrätt sin granskning av unionens budget för 2011. För artonde året i rad kan inte revisionsrätten tillstyrka ansvarsfrihet för unionen. 

”Verksamhetsområdena jordbruk: marknads- och direktstöd, landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa, regionalpolitik, energi och transport, sysselsättning och socialpolitik samt forskning och annan inre politik innehåller väsentliga fel. Revisionsrätten uppskattar den mest sannolika felprocenten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna till 3,9 %.”

3,9 procent motsvarar 43 miljarder kronor. Sverige betalade 31,3 miljarder kronor till EU 2012 och fick tillbaka 13 miljarder kronor, enligt EU-upplysningen. Enbart de felaktiga utbetalningarna motsvarar alltså drygt dubbelt så mycket som svenska skattebetalare skickar till Bryssel.

Som bloggaren Henrik Alexandersson konstaterar på Nyheter 24: Hade detta varit i ett privat företag hade polisen blivit inkopplad. Men nu handlar det om den härskande politiska klassen. Den tillåts komma undan med nästan vad som helst.

 

One thought on “43 miljarder i felaktiga utbetalningar

  1. Ja och naturligtvis så ska Svenska skattebetalare
    vara dom som tar den största smällen när nu vår
    senildementa regering kommer att öka på våra
    avgifter till denna misslyckade organissation!

Kommentera