Europa en godisbutik för terrorister…

… säger Dansk Folkeparti i ett pressmeddelande. “Det är oansvarigt att man inte samkör de danska registren med Interpol, som bland annat har tillgång till en lista på 15 miljoner stulna pass och resehandlingar. Britterna är de enda i Europa, som enligt Interpol har ordentlig passkontroll.”

 

Men så länge Obama och övriga västledare inte medger det faktum att den islamiska ideologin är i krig med oss är det omöjligt att få bukt med terrorismen. Passkontrollen är nödvändig men har inte förhindrat att britterna fått näsan gnuggad i mångfald. För övrigt är ordet mångkultur missvisande eftersom islam är en krigsförklaring mot andra kulturer.

 

Det globala muslimska piratbältet:

 

 

 

 

 

 

 

red-dot = Actual Attack yellow-dot = Attempted Attack purple-dot = Suspicious

 

Muslimska piratdåd i Världen

Precis som muhammedanerna ända till våra dagar har varit de största slavhandlarna och slavpiskarna i mänsklighetens historia, har de också varit de största sjörövarna. Kartan här visar bara de genomförda och försökta sjöröverierna under år 2011, och som man ser, nästan alla är vid islamiska kuster.

 

Winston Churchill sa för 113 år sedan:

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! – No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

 

Winston på svenska

Hur hemska är de förbannelser som islam lägger på sina anhängare! – Nej starkare bakåtsträvande kraft finns inte i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant och missionerande tro. Den har redan spritts i hela Centralafrika, fostrat orädda krigare på varje nivå, och om det inte vore för att kristendomen är skyddad i de starka armarna av vetenskapen, vetenskapen mot vilken den hade förgäves kämpat, kunde  civilisationen i det moderna Europa fallit, så som den föll i antikens Rom.

 

Olli inser att sir Winston Churchill förstod redan 1898 vad muhammedanismen ville, något som våra styrande dvärgar till politiker i Sverige inte ens förstår idag. Att islamisternas agenda är densamma nu som då, men att motståndet för islamisterna aldrig varit så svagt som det är nu.

 

Every Kinda People

 

 

Kommentera