Tomten från Turkland

Vår kristna tomte har sitt ursprung i biskop Nikolaus, som verkade i nuvarande Turkiet på 300-talet. Biskopen blev sedermera helgonförklarad med speciellt ansvar för barn och sjöfolk.

Helgonet Sankt Nikolaus har blivit Santa Claus med så gott som hela västvärlden, stor och välmående. Röd och vit som Coca-Colas färger är ingen tillfällighet men det är bra att vi håller oss till julmust i vårt land. Walt Disneys tomtefabrik, med Santa Claus som VD, ger en bra bild av den amerikanska drömmen om det evigt rullande bandet. En fabrik som är bemannad av glada, flitiga småtomtar i arbete enkom för människobarnens bästa.

Nåväl det var ett sidospår, vi var i det kristna Turkiet. Den romerske kejsaren Konstantin gjorde Konstantinopel (dagens Istanbul) till huvudstad år 325 i det östromerska riket.  Han tillät kristendomen som så småningom blev statsreligion och Konstantin har kallats den förste kristne kejsaren. Även Konstantin blev som tomten helgonförklarad.

Konstantinopel hette från början det Nova Roma (Nya Rom) men hade anor från de gamla grekerna som slog sig ner där redan 660-talet före Kristus.

Med status som huvudstad expanderade det Nya Rom kraftigt och hade snart 1 miljon invånare. Romarriket delades i Öst- och Västrom år 395 efter att Västrom kollapsat. Östrom fick namnet Bysantinska riket eller Bysan. I över tusen år bestod det bysantinska ”kristna” riket, det var en stormakt, det var, krig och handel, förluster och segrar.

Det bestod ända till år 1453 då muslimerna under sultan Mehmet II erövrade staten och dödade den siste kejsaren. Mehmet II besegrade under sina 28 år vid makten två imperier, erövrade 14 stater och 200 städer och utökade osmanska rikets yta till en enorm stormakt. Osmanerna fortsatte sedan sin expansion in i Europa ändå till slaget om Wien 1683.

Det var nog tur att den invasionen stoppades, annars kanske vi alla varit muslimer nu, så småningom ledde det till osmanska rikets upplösning och bildandet av Turkiet år 1923.

Nu till pudeln och tomtens kärna.

Det bysantinska riket var kristet i 1000 år och när det var som störst c:a år 550 omfattade det östra medelhavet och Nordafrika. De delarna av världen var alltså kristna innan islam sett dagen ljus. Muhammed enade mohammedanerna på arabiska halvön och började sina expandera under 600 och 700-talet och erövrade Syrien, Egypten, Nordafrika och delar av nuvarande Spanien.

Detta ledde i sin tur till korstågen som ofta beskrivs som erövringskrig men rättare borde kallas befrielse krig.

Nu är det 2011 enligt vår tideräkning och rena rama medeltiden år 1431 enligt islamsk tid och Mohammedanerna har tyvärr inte slutat expandera men nu när de är militärt svaga försöker de på annat sätt. Detta om tomten – God Jul på er.

Bysan c:a 550 efter Kristus

3 thoughts on “Tomten från Turkland

  1. Vilket land är först med att stoppa muslimernas härskarintåg i Europa idag. Ungern sätter upp taggtråd medan övriga länder kapitulerar utan eftergifter.

  2. Ju mer jag lär mig om islam desto räddare blir jag. Så ut med mer kunskap till massorna! Eller vad säger Alice? 😉

Kommentera