Är invandring en bra affär?

Av Pettersson

Kjetil Storsletten – professor i nationalekonomi vid Universitetet i Oslo som forskar i välfärd säger att det finns många skäl att ta in fler invandrare men nettobidraget är inte ett av dem.

På frågar om Norge kan bedriva en liberal invandringspolitik och samtidigt stärka välfärdsstaten svarar professorn:

  • Ja, om invandrarna är högt utbildade och från länder i väst.
  • Nej, om invandrare är icke-västerländska och utan utbildning.

Läs mer i norska Aftenposten

 

− Pettersson väntar med spänning på repartage om professorn i DN, SVD och de andra drakarna, lite av professorns text nedan.

”Det spelar förvånansvärt stor roll vilket land invandrarna kommer ifrån. Västliga invandrare har högre sysselsättningsgrad än norrmän medan icke-västerländska invandrare har betydligt lägre sysselsättning, även om man bortser från flyktingar.

Frisch-centrumet har undersökt hur det gick med den icke-västliga invandrare som anlände på 1970-talet. Resultaten är nedslående. Sysselsättningen för män var hög när de kom, men minskade efter 10-15 år. Efter 25 år i Norge var bara hälften kvar på arbetsmarknaden. Siffrorna för etniska norrmän i motsvarande ålder var cirka 90 procent. Nio av tio av dem som inte arbetade uppbar handikappbidrag eller andra sociala förmåner. För kvinnor var bilden ännu mörkare – efter 25 år i Norge var bara 25 procent arbete, jämfört med 80 procent för andra kvinnor i samma ålder”