Etikettarkiv: polisens spaningsregister

Det räcker inte med ett vitboksprojekt


Nu har svenska kyrkan lagt sig i kampen om polisens spaningsregister över de kriminella zigenarna 2:a oktober. En Barbro Matzols på svenska kyrkans tidning hävdar att det inte räcker med ett vitboksprojekt och fortsätter:

”Avslöjandet att polisen i Skåne fört register över tusentals romer har medfört att forskare i nätverket Romers och resandes historia i Norden nu kräver att regeringen tillsätter en sannings- och försoningskommission.

På DN debatt den 1 oktober skriver forskarna att det inte räcker med ett allmänt avståndstagande. ”Nu handlar det om att vädra ut den unkna luften. Nu behövs mer än isolerade forskningsinsatser och en vitbok med politiskt motiverade avgränsningar.”

I sin artikel skriver de att de nu avslöjade registren visar en direkt kontinuitet till den svenska rasbiologin som på 1920-talet motiverade registrering av romer och samtidigt la grunden för en polisiär antziganism. ”Då var målsättningen i första hand att driva ut romerna ur landet och i andra hand att isolera romer från majoritetsbefolkningen, så att ”rasblandning” inte skulle ge upphov till fler ’tattare’, vilka kollektivt stämplades som asociala”.

Men nu handlar det inte bara om att tvätta en historisk byk, fortsätter forskarna, utan om att sätta stopp för en olaglig och kränkande verksamhet bedriven av polisen, och att förhindra att det upprepas. Då räcker det inte med det pågående vitboksprojektet. Risken finns att det tappar i trovärdighet, menar forskarna, och ställer frågan hur en regering som gräver i det förflutna inte kan känna till att polisen sysslar med etnisk registrering.
En fråga som väntar på sitt svar.

En annan är vad justitieminister Beatrice Ask kommer till för slutsats. Hon har meddelat att hon vill invänta svaren från pågående utredningar innan hon säger vare sig bu eller bä till kravet om en sannings- och försoningskommission”.

Men kan regeringen annat än bejaka forskarnas krav? Troligtvis inte”.

Svenska Kyrkans tidning

Olli undrar om det inte finns mer än en sida i det här mediadrevet, och om nästa tidningar i rang att skriva om detta är Lyckoslanten och Kalle Anka. På det stadiet anser jag att den hätska debatten, som går närmare 100 år bakåt i tiden, bedrivs, och vilket bevisvärde dessa historiska fakta som dras fram har.

Tydligen anser Barbro Matzols att dessa fakta från 1920- och 1930-talen har lett fram till det register över kriminella romer på 2000-talet som polisen gjort. Hon påstår ”att forskare i nätverket Romers och resandes historia i Norden nu kräver att regeringen tillsätter en sannings- och försoningskommission”, ”vidare vill hon vädra ut den unkna luften” flosklerna avlöser varandra, men då hon sitter på svenska kyrkans mandat, så kan hon nog hitta många fler ställen med mera unken luft än det här.

Ja som jag tidigare antytt, anser jag att svenska kyrkan ska hålla sig till sin kant, och sluta upp med sitt eviga politiserande. Svenska kyrkan är som mycket annat ett särintresse, som ska sköta sitt och stå över såna här politiska mediadrev, inte försöka förstärka dem.