Etikettarkiv: migrationsverket. återvändarbidrag

SDU vill få flyktingar att återvända


Av Stefan K

SDU vill genom återvändarbidrag få flyktingar och invandrare som inte vill anpassa sig till sitt nya land och som lever på socialbidrag, att flytta hem.

I början på månaden meddelade SDU:s ordförande, Gustav Kasselstrand, att man ämnar söka 100 000 kronor från Migrationsverkets projektstöd för återvandring. 100 000 kronor är inte mycket, men pengarna ska användas till bl.a. informationsblad och dvd-skivor med information på flera språk. I första hand ska man inrikta sig på invandrare som under hela sin vistelse i Sverige varit arbetslösa och levt på socialbidrag och här vill man ha hjälp av både Migrations- och Skatteverket för att få fram uppgifter om hur många det rör sig om.

Övriga ungdomsförbund, med MUF och SSU i spetsen, kallar föga förvånade initiativet för smaklöst och Expo:s egen rabiata SD-hatare, Alex Bengtsson, hävdar att detta endast är till för att få uppmärksamhet när partiet nu är i kris (?). Detta samma dag som media publicerar SD:s högsta siffror någonsin i Sentios undersökningar. Att många invandrare kanske vill återvända, verkar inte finnas i tankarna hos kritikerna. Att många borde tvingas att återvända är väl ännu mer främmande. Att få nappar är dock mest troligt, då det är ekonomiskt mer fördelaktigt att erhålla kravlösa bidrag i Sverige än kraven i invandrarnas egna hemländer.

SDU:s projekt för återvandring

SSU:s och MUF:s avståndstagande

Expo-Bengtssons reflexioner

Migrationsverkets projekt för frivillig återvandring