Etikettarkiv: läkartidningen

Nygammalt.


Av Stefan K

TBC (lungsot) är en sjukdom som varit mer eller mindre utrotad i Sverige sedan decennier tillbaks. De senaste åren har sjukdomen återvänt och sjukdomsfallen har ökat i mängd.

  • 2007 rapporterades 497 nya fall av TBC i Sverige.
  • 2008 rapporterades 554 fall.
  • 2009 hade fallen ökat till 643.
  • Fram till oktober 2010 hade 564 fall inrapporterats. Jämfört med 513 under samma period 2009. En ökning med 10%.

I många år har detta skyllts på våra egna resvanor. Likaså har man av samma orsaker skyllt kackerlackornas och vägglössens återkomst i de svenska hemmen. Naturligtvis!

Nu når oss andra uppgifter. I Läkartidningen går ett par läkare från Karolinska Institutet ut och medger att sjukdomen har återinförts i landet av flyktingar från Somalia.

Ökningen har fortsatt att bestå av utlandsfödda, speciellt från länder på Afrikas horn. En mängd orsaker, som stigmatiseringen kring tuberkulos och rädsla för utvisning, gör svensk-somalierna mindre benägna att söka sjukvård och påverkar hur de informerar sin behandlande läkare.

Dessa meningar står att läsa i bifogad länk. I Sverige erbjuds flyktingar läkarundersökningar, men detta är inget tvång. Överlag ställs det inga krav på de som anländer från 3:e världen. Inte ens när det gäller att uppvisa vem man är, varifrån man kommer och varför man kommer. Sverige är och verkar förbli det kravlösa samhället, åtminstone om du tillhör gruppen flyktingar.

Nu står vi här och stoltserar med utrotade sjukdomar som åter fått fotfäste. Ohyra som inte hör hemma i våra hem, har återvänt i en allt större omfattning. Vi har fått extremister som planerar och begår terrorattentat i både Sverige och utomlands. Vi har nya kulturer som infört en kvinnosyn som man såg i Sverige innan 1900-talets början. Vi börjar se segregerade badhus och frågan är hur länge det dröjer innan det läggs fram krav på separata pojk- och flickskolor. Svenska skolelever tappar mark jämfört med sina europeiska kamrater, efter att den svenska skolan i decennier varit ett föredöme.

Många hävdar att Sverige ofta går i bräschen för utveckling, framtid och nymodigheter. Ja, vi har nog olika uppfattning i den frågan.