Etikettarkiv: hallsberg

Konferens om arbete för nyanlända invandrare


HallsbergHALLSBERG. I dag träffas drygt 130 av länets politiker, tjänstemän och andra som jobbar med nyanlända invandrares etablering för konferens i Alléskolan, Hallsberg. Ämnet är vägen mot arbete för nyanlända, med fokus på SFI och regional samverkan.

 – Vi vill lyfta upp frågan om att nyanländas kompetens är en outnyttjad resurs, säger Anders Friberg, projektledare regional samverkan kring SFI på länsstyrelsen i Örebro.

Han förklarar att det är första gången länet har en sådan här stor sammankomst med fokus på detta ämne.

I programmet finns exempel på hur kompetenser har tagits till vara på ett bra sätt. Bland annat berättar Britt Salomonsson, personalchef på Posten i Hallsberg, hur de medvetet jobbat för att nyanställa personer med olika etnisk bakgrund.

– Tanken är att deltagarna ska få med sig något matnyttigt hem, som de sedan ska kunna jobba vidare med, säger Anders Friberg och tillägger:

– Målet med dagen är att visa på goda exempel hur vi kan samverka för att ta till vara på nyanländas kompetens och erfarenheter i arbetslivet. Både i och utanför länet.

-Pettersson vill bara tala om för de politiker och andra som jobbar med nyanlända att har nybyggarna kompetens och erfarenhet av arbetslivet så får de snart jobb och saknar de kompetens så hjälper det inte med konferenser.

Det liknar mest rasism mot svenska ungdomar, man låter hudfärg gå före ursprungsbefolkningen, rena aperteidpolitiken.

NA