Etikettarkiv: grönköpings veckoblad

Till Ali om ekonomi och massinvandring!


Sveriges intäkter består till mer än 50 % av export, när landet mår bra och går bra. Vad händer med exporten om våra stora handelspartners går dåligt? Givetvis påverkas vi mer negativt av detta, än positivt av det fejkade överskottet i den inhemska produktionen och importen.

Att dela ut pengar till vissa, för att höja intäkterna, kan omöjligtvis vara en ekvation som går ihop i längden. Du påstår ju att de som tidigare skrivit på ämnet om massinvandring, endast ser på kostnaderna och inte på intäkterna.

Har du möjligtvis hört talas om Ebberöds bank, ett ironisk danskt folklustspel som hade premiär på Nörrebro 1923, och även gjorts på film, bland annat med Sigurd Wallen i huvudrollen . Du är då på samma låga nivå som de. De gav mer i ränta på det insatta kapitalet än de tog på de utgående lånen.

På svar om detta var hållbart svarade de. Det gäller bara att hålla intäkterna högre än kostnaderna. Alltså man förutsatte en enda lång hög tillväxt där intäkterna var större än kostnaden och brydde sig därför inte om resultatet. Där kostnaden för inlåningen var högre än intäkten på utlåningen, alltså ett negativt räntenetto.

I verkligheten är ju naturligtvis inte detta möjligt, utan det intressanta har ju alltid varit resultatet, och för banker räntenettot. Det betyder att det är bättre att kostnaderna sjunker och resultatet ändå blir acceptabelt, än att man gör allt för att maximera intäkterna på resultatets bekostnad.

Finns inte detta tänkande hos civilekonomerna längre, är vi förlorade, för det finns alltid en gräns, där varje ny procentandel av marknaden, kostar mer än den drar in och ergo är olönsam redan från början.


Grönköpings Veckoblad


Pettersson har kopierat ur Grönköpings Veckoblad 

FOSTERLANDETS
& -MÅLETS LOV

Hur skönt att födas svensk och tala svenska
och under blågul flagga växa opp!
Att uppnå sådant liv ha de utländska
befolkningarna icke något hopp.

Besjälad är den nordiska naturen,
där sedan urtid givits svenska namn
åt alla växterna och alla djuren,
som slutits i dess ömma modersfamn.

Betrakta ängen: vilka förekomster
av t.ex. mållor och kornell,
och kattfot och ett otal andra blomster,
som oss berusa varje ljummen kväll!

Å samma sätt som under våra fäder
förflyter livet å vår hembygds scen:
där smyger grävling, och där spelar tjäder,
där hoppar ekorre från gren till gren.

Att i sig innesluta ting vi älska
i detta skönhetsrika fosterland,
det mäkta icke språk som äro välska,
blott svenskan har till dem de rätta band.

Ja, landet som vårt svenska folk bebodde
se´n hedenhös förbliver vad det var,
och rikast är det språk som en gång grodde
i samma jord, varå det lever kvar.

Av A:LFR-D V:STL-ND