Gibraltar International Airport

Det lilla brittiska territoriet Gibraltar ligger på en udde och har en yta på endast 6,8 km2. Eftersom udden är så smal så täcks Gibraltars enda landgräns mot Spanien helt upp av territoriets flygplats. Detta har medfört att den enda bilvägen ”Winston Churchill aveny” mellan Spanien och Gibraltar går rakt över flygplatsens enda landningsbana. Varje gång ett flygplan ska landa på eller lyfta från flygplatsen så måste bilvägen stängas av, vilket skapar krångel för både bilister och flygtrafik.

Gibraltar Airport har tidigare enbart trafikerats av militärflyg och passagerarflyg till England, men 2006 skrevs ett avtal mellan Storbritannien och Spanien som även gav spanska inrikesflygplan tillåtelse att använda flygplatsen. Detta har medfört att flygtrafiken ökat, vilket i sin tur gjort att det eviga avstängandet av bilvägen blivit ännu mer irriterande. För att förhindra att någon stressad bilist snart struntar i bommarna och kör ut på landningsbanan så har man nu äntligen börjat bygga en biltunnel under flygplatsen.

Gibraltar gibraltar+airport+21252527471