Finlands självständighetsdag

HISTORIA. Finland var en del av Sverige i 600 år men förlorades till Ryssland i kriget 1809. Finland blev då en del, relativt självständig, av storfurstendömet Ryssland. Trots ett antal förryskningsförsök lyckades finnarna behålla sin egen lantdag (riksdag) som från 1907 valdes av folket och införde oinskränkt kvinnlig rösträtt först i Europa. 

Read More »

Idag firas Svenska dagen i Östsverige

HISTORIA OCH TRADITION. Svenska dagen firas bland finlandssvenskarna den 6 november samtidigt som man i Sverige firar Gustav Adolfsdagen. På Folktingets svenska dagen-fest blir det prisutdelningar, musik av finlandssvenska artister och intressanta samtal i direktsändning från Sellosalen i Esbo den 6 november. Sänds direkt kl. 18.00 i Yle Fem och på Yle Arenan. I år ordnar Folktinget Svenska dagen-festen i Esbo, som också råkar fira 50 år som stad. Svenska dagen firas traditionellt för att fira tvåspråkigheten i vårt land.

Read More »

Sverigefinnarnas dag

HISTORIA. Sverigefinnarnas dag firas på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Sedan 2013 finns den som en officiell dag i den svenska almanackan. Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Read More »

Östsverige fyller 104 år – grattis Finland

HISTORIA. Den 6 december 1917 godkände Finlands lantdag självständighetsdeklarationen och Finland blev självständigt från Ryssland. Den här dagen blev Finlands självständighetsdag. Finland är en självständig stat. Innan det blev självständigt var Finland ett storfurstendöme i det ryska kejsardömet i drygt hundra år (1809-1917), och före det en del av Sverige i flera hundra år.

Read More »

Har vi glömt Östsverige?

HISTORIA. Idag fyller Finland 103 år som självständig stat efter att den 6 december 1917 förklarat sig självständigt från Ryssland som Finland tillhört sedan Sverige förlorade ett av många krig mot Ryssland år 1809. Sverige överlät Finland, Åland, Uleåborgs län, Kemi lappmark och delar av dåvarande Västerbottens län och Torneå lappmark till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland.

Read More »