Nekas bidrag, är ej papperslös

En 73-årig man från Hudiksvalls kommun nekas bidrag till en brygga som ersättning för fyra förlorade tänder.

Mannen och hans hustru är s.k. fattigpensionärer, men en sammanlagd nettoinkomst på dryga 11 000 kronor per månad. De bägge bor så armt som deras pension tillåter, i ett gammalt torp med utedass och utan rinnande vatten. I december drabbades mannen av en sjukdom som gjorde att han tappade tänder. För att ersätta dessa krävs en brygga och kostnadsförslaget för denna hamnade på cirka 9 000 kronor, pengar som mannen inte har.

Han sökte då bidrag för bryggan hos socialförvaltningen, som dock sade nej. Tandläkaren beviljade mannen en delbetalning på 3 000 under tre månader, men inte ens de pengarna finns i parets ägo.

Helena Ek Fält, vid individ- och familjeomsorgen i Hudiksvall, säger följande:

“Kommunen betalar massor med pengar för tandvård varje år, om man går långsiktigt hos oss och får försörjningsstöd. Om man däremot ligger och lever på jämnt skägg, då blir det en annan sak”.

Källa: Helahälsingland

Minns gärna denna artikel från Tandläkartidningen. “Äldre har inte råd med tandläkaren”. Tyvärr är det allt fler som inte har det och det gäller inte bara fattigpensionärer, utan vanliga pensionärer, ungdomar, ensamstående och arbetslösa (Aftonbladet 2012). Ha också i minne att samtliga politiker i 7-klövern anser det vara okej att papperslösa (dvs personer som enligt alla gällande regler befinner sig illegalt i landet) får all denna tandvård gratis. Tyvärr för den 73-årige mannen är han etnisk svensk och inte papperslös. Hade så varit fallet, hade han nu haft en brygga som ersättning för de förlorade tänderna. Fråga din närmaste politiker om de anser detta vara rätt.