Etikettarkiv: bönder

Djurfront och biskopen


GP har den senaste tiden publicerat en rad uppmärksammade artiklar om den våldsbejakande sekt som kallar sig Djurfront.

Att det är en sekt som använder våld för att nå sina syften står helt klart, vilket också bekräftas av några avhoppare. Representanter från denna våldsbejakande sekt har även uppträtt i en manifestation för klimatet och där uppträdde man tillsammans med en person som gärna profilerar sig i samhällsfrågor. Fortsätt läs


Zimbabwe hotas av svält


Majs har i decennier varit Zimbabwes basföda och landet har länge varit självförsörjande av denna produkt, men nu tvingas man importera för att klara svälten.

Från att alltid har varit självförsörjande och en exportör av majs, tvingas Zimbabwe nu importera produkten för att klara landets naturliga försörjning på 2,2 miljoner ton årligen. 150 000 ton måste importeras från Sydafrika , annars riskerar drygt 2 miljoner zimbabwier att svälta enligt FN. Hittills har 300 ton kommit landet till godo och det är alltså långt från det nödvändiga målet.

New York Times skriver att Zimbabwe var en självförsörjande kornbod och stor exportör, men detta var innan landets regering lade beslag på de farmer som ägdes och drevs av vita.

Källa: New York Times

Det var år 2000 som våldsamheter med rasistiska inslag fick landets vita storbönder att se sina farmer ockuperade och beslagtagna. Under de första tio åren rasade inte bara produktionen av majs, utan också vete, tobak och bomull.

Källa: SR