Etikettarkiv: adrian engström

Jag vill inte arbeta och bör få betalt för det


Från Pettersson

Adrian Engström, poet och medlem i SALO – Sveriges anställningslösas landsorganisation skriver på Newsmill att medborgarna i första hand måste kräva försörjning av staten.

”Vi måste säga nej till alla former av terapeutiskt arbete, förtäckt arbete, praktikplatser, arbetsträning, fas 3-sysselsättnigar, nystartsjobb etc. Det är dags att koppla ur respiratorn och möta den verklighet vi lever i.

Det arbetssamhälle vi har idag kräver allt mer ekonomiska resurser. Arbetslöshetsindustrin växer tumörartat och idag kan till och med sysselsättning av långtidsarbetslösa generera tillväxt. Med ett närmast fascistiskt förakt för individen åtar sig den svenska staten att sysselsätta medborgarna till vilket pris som helst.

Den svenska tigerekonomin och de fantastiska siffror herrar Borg och Reinfeldt emellanåt delar med sig av säger ingenting om tillståndet för medborgarna i vårt land. Den bistra sanningen bakom Sveriges BNP är att ett par procent har det bättre än någonsin på bekostnad av oss andra. Medan en ekonomisk underklass växer dag för dag ser vi den arbetande ny-medelklassen förvirrat försöka förstå om de fått en tusenlapp mer eller mindre i plånboken. Samtidigt åderlåts vår gemensamma samhällskropp på såväl ekonomiskt som intellektuellt kapital. Snart blir det en omöjlighet även för den flitigast arbetande medborgaren att bortse från det faktum att någon annan parasiterar på dennes värv. För visst är känslan sådan i ett samhälle där arbete är synonymt med identitet och meningsfullhet”

─ Klok kille tycker Pettersson som undrar om SALO har någon garanti på att man slipper ekorrhjulet om man blir medlem.

 Läs mer på Newsmill