Damma av platåskorna

Av Olli Rein

Platåskor många par

Den politiska logiken talar för att fortsättningen av 2010-talet kommer att likna 1970-talet, med en kombination av inflation och svag tillväxt. Den mest hotfulla parallellen är risken för en ny oljekris med upphov i Mellanöstern. Det enda som är värre än att ha för mycket att göra är att ha för lite att göra. Fråga en miljard arbetslösa. Det enda som är värre än inflation är deflation. Fråga japanerna, som levt med förväntan om sjunkande priser och uppskjutna investeringsbeslut i tjugo år.

Read More »