Riksrevisionen riktar skarp kritik för regeringens styrning av bidragen till studieförbunden

KORRUPTION. Staten ger årligen närmare två miljarder kronor i statsbidrag till studieförbundens folkbildningsverksamhet. Riksrevisionens granskning visar att kontroll och uppföljning brister i alla led, från lokala studieförbund där anställda stoppar pengar i egna fickor till regeringens styrning och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning.

Read More »

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot svenskt bistånd

BISTÅND. Sveriges biståndsbudget är som vanligt den största någonsin. Biståndsorganisationen Sida saknar kapacitet att hantera de enorma beloppen, mängder med pengar skänks bort ut mål och mening, dessutom totalt utan uppföljning. – Sverige klarar inte att kontrollera hur pengarna i FN spenderas, säger ambassadören och förre Sida-chefen Bo Göransson, till Sveriges Radio.

Read More »