Elsa Widding (SD): ”Pausa klimatmålen i tio år”

KLIMATPOLITIKEN. Riksdagsledamoten Elsa Widding (SD) sågar de uppställda klimatmålen. När kärnkraftsreaktorer stängdes blev klimatmålen orealistiska och nu behöver politikerna vakna upp. – Lägg av att ens prata om klimatmålen. Jag blir förbannad när jag sitter på de här utskottsmötena i riksdagen och hör de här sossarna som sitter och tjafsar [..], frågar den här lilla tjejen som är klimatminister (Romina Pourmokhtari, reds anm), ”Hur ska ni uppfylla”… ”Åh, vi har en plan för att uppfylla klimatmålen, vi ska nå klimatmålen”. – Medan folk FRYSER IHJÄL. Hon läser upp ett brev där en läkare berättar om äldre patienter som far illa i elkrisens Sverige. Widding menar också att Sverige behöver vara tuffare mot EU och inte jamsa med.

Read More »

Jakten på Elsa Widding (SD) har börjat – det får vara slut med religionen

KLIMAT & VÄDER. Elsa Widding är en välmeriterad civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med tidigare ledande befattningar i stora skandinaviska energiföretag såsom Vattenfall, Statkraft och Fortum. Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta. Elsa Widding är sedan valet 2022 riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Read More »

Elsa Widding inför valet 12 och 13. Klimat och förskingring av skattemedel

VALET 2022. Elsa Widding är en välmeriterad civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med tidigare ledande befattningar i stora skandinaviska energiföretag såsom Vattenfall, Statkraft och Fortum. Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta. Elsa Widding kandiderar i riksdagsvalet 2022 för Sverigedemokraterna.

Read More »