Stäng

Cementa förbereder ransonering

INRIKES. Cementa varnar nu sina kunder för att cementen kan behöva kvoteras. Företaget har ännu inte fått sitt tillstånd för tiden efter den 31 oktober, och därefter finns risk att det kommer att bli brist på cement, enligt bolaget. Cementas kvotering ska baseras på kundernas beställningar under de senaste 36 månaderna. – Det vi ser…