Inte en millimeter av Sverige ska tillhöra Islam

ISLAM. Troende muslimer strävar efter ett religiöst styrt samhälle där individen är underkastad ett kollektiv och där demokratin som den definieras hos oss inte har någon plats. Det spelar ingen roll om det är terrorrörelser eller icke våldsamma muslimer. De har samma långsiktiga mål. Även om muslimer använder det demokratiska systemet för att försöka ta makten så är demokrati inget de tänker behålla när de tar makten.

Read More »

Nej till slöja

Marcus Allard från Örebropartiet är för många en frisk fläkt i det annars ganska torra politikerskrået. För andra är han plågsam rak i sin framtoning. För vissa är han okonventionell och en man av folket. Hör honom debattera i frågan om slöja på jobbet.Read More »