S-politiker har byggt del av pool på kommunens mark

KORRUPTION. Den Socialdemokratiske lokalpolitikern Tommy Karlsson har en bit av sin pool på kommunens mark. Hur poolen och kommunens mark ska återställas är oklart. Tommy Karlsson (S) är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutar bland annat om Oxelösunds invånare ska få bygglov eller om byggnaden avviker från givna ramar och regler, skriver tidningen Södermanlands Nyheter, bakom betalvägg.

Read More »

Riskerar kommunchefen i Oxelösund fängelse?

KORRUPTION. Oxelösund som stad har en ung historia, hamnen har dock utnyttjats i minst 500 år. Oxelösund blev stad 1950, för 70 år sedan och har sedan dess styrts av socialdemokrater, den senaste tiden med hjälp av vänsterpartiet. Så förutsättningar finns för ett ”perfekt” samhälle där alla behandlats rättvist och lika och där omsorgen om invånarna och invånarnas skattepengar kommer i första hand. Read More »