Även regeringens expert Dr. Thomas Jackson censureras

Eftersom Petterssons är emot PK censur så givetvis Thomas…

Hej, jag fick följande debattartikel idag refuserad av Newsmill.se. Kan inte ni på bloggen här lägga upp den som en artikel!  TJ

Därför mitt medlemskap i Svenskarnas Parti

Senaste veckan har riksmedia och lokalmedia varit fyllda med sensationsrubriker över mitt val att gå med i Svenskarnas Parti. Groteska anklagelser som att jag är aktiv nazist och högerextrem har dominerat inte bara i papperstidningar med deras websites utan också i Sveriges Radio och TV.

Men hur är verkligheten med den där dr. Jackson? Är det någon som lyssnar när han berättar varför han går med eller är jag bara en projektionsskärm för en komplexfylld paranoiditet hos journalistkåren som går över alla gränser när det gäller konservativa, traditionskristna eller för den delen nationalister av samtliga varianter i Sverige.

Bakgrund till min medlemsansökan: Den 25 mars 2012, alltså för mindre än en vecka sedan, läste jag i media och hörde på Sveriges Radio att Borgholms Kommun hade beslutat att äldre dementa patienter inte skulle få deltaga i kristna andakter med sång av gamla psalmer. En aktivitet som de äldre dementa hade uppskattat mycket.  Skälet enligt den trettioåriga chefen Anna Hasselbom lär ha varit att ”Öland nu är mångkulturellt och då kan vi inte favorisera en viss religion”.   Kära läsare, där, just där gick gränsen för mig. 

Jag sände därför 25 mars ut ett email till TT, Expressen och många andra redaktioner att nu går jag med i Svenskarnas parti i protest mot behandlingen av dementa och apatiska barn i Sverige.

Som erfaren doktor som handlagt och justerat mediciner på tusentals fall av äldre och dementa patienter så vet jag hur svårt de har det när de sakta men säkert glider in i demensens dimma, med ångest och depression där dag ofta vänds till natt och tvärtom. Detta är en process som tar år och är ett stort subjektivt lidande, gränsen mellan dröm och verklighet suddas ut. Med all säkerhet vad vi förstår på ett skräckinjagande sätt. Mjuka färger, vänligt bemötande, gemenskap runt teman, speciellt sådana som de gamla känner igen vet vi är ångestreducerande.  När dessa äldre simmar runt på demensens ocean kan de i stunder få fäste och vila på öar av minnen, ofta barndomsminnen, gärna musik de känner igen. Om det tillika är musik av religiös karaktär som handlar om hopp om en bättre värld som sjunges gemensamt med andra så är detta givetvis något underbart och meningsfullt för dessa äldre som är sårbara och utsatta.   Gemenskapen och sången är ångestlindrande och kurativt.   Detta skall nu tas ifrån dem i mångkulturens namn. Jag finner detta inte bara ociviliserat och grymt utan oacceptabelt. Den moderna mångkulturen har i detta fall tappat viss legitimitet för sina civilisationsanspråk. Jag menar det finns ett fler liknande händelser men just detta med de dementa som tillsammans med utsatta barn är våra mest sårbara grupper var avgörande för mig att gå med i ett politiskt parti som liksom jag är klart kritiskt till det mångkulturella samhällsbygget.  Vi anser det kan leda till mer eller mindre oklarheter som skapar oro och alienation hos människor. Det riskerar bli ett värdeanarkistiskt samhälle  där tydliga moraliska och etiska system saknas.

En annan grupp som torde bedömas vara lika utsatt som dementa menar jag  är de ”apatiska barnen”.

Alltså flyktingbarn i Sverige som både undertecknad och mitt eget läkarförbund British Medical Association (BMA) anser utsättes för svåra tvångsövergrepp av vuxna i deras sällskap i form av att de på en gradvis skala från mycket ringa till mycket svår psykisk eller fysisk press tvingas till att ligga tysta, stilla, sondmatas månad efter månad för att familjen skall få asyl.   Detta var en slutsats som Statens Offentliga Utredning, om apatiska barn år 2006, öppnade upp för och som alltså får stöd av BMA vars ståndpunkter i frågan även undertecknad delar.

BMA:s ståndpunkt i frågan är tämligen preliminär. De har nämligen endast  haft en känd professor i barnpsykiatri i Sverige, som dock väl känner till problematiken. Och deras etiska kommitte, september 2011, har allmänt endast uttryckt stark oro, ”deeply concerned” att barnen missbrukas i svenskt asylsystem.

Trots BMA-dokumentens preliminära karaktär kan det dock med god evidens sägas att BMA har samma ståndpunkt som den som jag uttrycker i SVT:s Kulturnytt som sändes måndagen 26 mars.  I ärlighetens namn uttrycker BMA det ännu tydligare än jag gör det i SVT-intervjun. De uttrycker nämligen juli 2008 ännu tydligare än jag att de antar att barnen skadas av det svenska systemet som tillåter vuxna pressa barnen till ”apati”. Och att några barn skadas svårt.

Jag har i min ägo dessa två dokument från BMA:s representanter.

Jag har upprepade gånger bett svensk media att redogöra inför allmänheten för att dessa dokument existerar.   Jag har bett hela mediaspektrat från Svenska Dagbladet till långt ut på vänsterkanten visa intresse. Jag har även frågat långt ut på högerkanten.  Sverigedemokraterna är ointresserade liksom andra. De enda som visat intresse för dokumenten är de som svensk media kallar yttersta högern. 

Jag tror jag förstår varför.   Sveriges Televisions journalist Gellert Tamas har nämligen upprepade gånger stämplat mig som högerextrem. Han gjorde det september 2006 i sitt vinklade program om apatiska barn som gick i SVT:s granskande flaggskepp Uppdrag granskning – jag gjorde allt för att begära genmäle men SVT var avvisande. Jag var till och med uppe med en namnlista vid SVT:s reception på Gärdet som jag lämnade där för vidarbefordran till VD Eva Hamiltons kansli. På namnlistan hade personer som stöttat mig skrivit under att jag borde få genmäle.  Jag var chanslös, jag fick inte ge replik till det program jag blev intervjuad och totalt sönderredigerad i av en journalist med en bakgrund i socialism som gör honom betydligt rödare än jag någonsin varit blå.  Gellert Tamas vinkling i sitt reportage om apatiska barnen kom som ett dråpslag mot Statens Offentliga Utredning, undertecknad personligen och många fler. Att Tamas reportage var osant med riggade ”högerextrema nätverk” i en statlig utredning, så han själv kunde framträda som en hjälte, var det få som förstod.

Kort och gott.  Jag har i år tagit ledigt från mitt läkararbete för att som huvuduppgift påvisa Gellert Tamas extrema vinklingar av apatiska barn tragedin vi har i Sverige. Vinklingar som han med hjälp av Sveriges Radios och Sveriges Televisions kommunikationsplattformar kunnat torgföra som ”sanningen om den oerhörda skandalen om de apatiska barnen”

Svenskarna Parti sa till mig för en månad sedan att de kunde stötta mig i mitt jobb att avslöja journalisten Tamas.  Jag fick då publicerat ett av BMA-dokumenten på deras hemsida. Jag är mycket tacksam för det. Jag tror faktiskt att i en levande demokrati behövs det både vänster-och högerpartier långt ut på sina kanter. En politisk pluralism.

Svensk media svalde betet om mitt medlemskap i Svenskarnas Parti med hull hår.  Undantag Expressen och några till. Expressen var sakliga och uppgav det centrala jag sagt nämligen att jag kommer att vara kvar i Svenskarnas Parti som en protest mot mediaetablissemanget så länge övergreppen på apatiska flyktingbarnen i Sverige fortsätter.  Det viktigaste var dock att mediadrakarna SVT och SR svalde betet.  De kallade nämligen in sin, enligt min åsikt, okunnige expert på apatiska flyktingbarn igen. Tamas fick ånyo framträda i all sin glans och oemotsagd i både radio och TV framställa mig som högerextrem, samt att mina medicinskt diagnostiska åsikter är kopplade till nationalsocialistisk ideologi – trots att Engelska Läkarförbundet säger samma sak.

Jag vill bestrida det Sveriges Television och Sveriges Radio  låter Gellert Tamas offentligt påstå om mig och mina åsikter.

Dr. Thomas Jackson

Pettersson vill tacka för detta inlägg och tillägga att Gellert Tamas är den som inte ställde de kritiska frågorna i Uppdrag granskning i veckan och står så långt till vänster att Expos Poohl Pot närmast kan beskrivas som en högerextremist.

Dr Thomas Jackson – invandrare bakom bedrägerierna med assistansersättning

Pettersson återger en insändare från Dr Thomas Jackson

Som överläkare i psykiatri har jag gång på gång sett var systemfelet ligger. Det ligger hos läkare, läkarförbundet och landstingen. Faktiskt mer än hos invandrare som oftast bara gör som de blir tillsagda av svenska myndigheter alltså att de ska kräva sin rätt och förmåner så gott det går.

Om en invandrarfamilj tjänar miljoner på att läkaren skriver felaktiga intyg så är det ju oerhört orättvist om inte den andra invandrarfamiljen får samma förmån. Trots allt är det ju inte invandrarna som står för regelsystemet och de medicinska diagnoserna. Det är svenskarna själva.

Assistansersättning grundar sig på medicinska intyg som skrivs av läkare. Intygsförfarandet hos Sverige Landsting är idag helt korrupt. Ett intyg idag går till så att en patient eller anhörig kommer och berättar hur han/hon mår vilket läkaren då skriver ner, faktiskt helt enligt diktamen från patienten eller anhörig. Läkaren måste sedan skriva en diagnos. Eftersom symtomen ofta inte passar till någon känd diagnos skriver han en ungefärlig diagnos. Alltså säger patienten han är deprimerad får han depressionsdiagnos, säger patienten han har ont i ryggen får han dorsalgia diagnos, dorsalgia betyder helt enkelt ont i ryggen. Sagt och gjort, Försäkringskassan får denna diagnos och pengarna börjar betalas ut.

När det gäller assistansersättning så medverkar Landstingen aktivt till fusket. Detta har jag sett en mängd gånger bara senaste åren.  Diagnosen personlighetsstörning, som många får, ger inte rätt till assistansersättning. Därför är det många patienter idag som säger att de är autistiska, vilket ger rätt till assistansersättning. Jag har ibland försökt opponera mig men får då alltid höra från landstingskollegor och personal att ”vi måste stå på patientens sida”.

De autistiska somaliska barnen är sannolikt buff. De får miljoner om året i assistansersättning, det går väl till al-Shabab.  Varför kan inte sossarna berätta det får äldre svenskar på långvården som bara får 2 koppar kaffe om dan istället för 3 pg ekonomiska skäl, Timrå kommun för något år sedan.   Autism är 4 ggr vanligar hos somaliska barn i Rinkeby Tensta än någon annanstans. Somalierna själva kallar det för svenska sjukan, de har rätt i det.  De är betydligt ärligare än socialstyrelsen som stakar sig i radioprogram och inte kan förklara vad det handlar om trots att det är uppenbart.

Som bemanningsläkare tjänar jag över 100 000:-/månad.  Jag har säkert förlorat ett par miljoner under tio år på att skriva korrekta intyg. Det är nämligen ingen mottagning som orkar med en läkare som skriver korrekta intyg eftersom det konsekvent leder till hot, gnäll, skrik, gråt, anmälningar till patientnämnden och diverse hot från patientens sida.  Jag har alltså ofta inte fått vara kvar på mottagningar eftersom chefer tycker det ”blir för mycket missnöje där Jackson arbetar”.  (detta alltså trots att jag har enormt många mycket tacksamma patienter för försiktig, noggrann medicinering och minutiös diagnostik, men dessa sjuka hörs ju aldrig, det är bara de som skriker och bråkar som hörs).
Däremot ser jag totalt inkompetenta och korrupta överläkarkollegor som kommer upp i dubbla mina intäkter bara för att de är så populära bland personal och landstingschefer.  Det är nämligen så att skriver man intyg som patienten/anhörige instruerar så blir patienten väldigt tacksam, personalen ser den nöjde patienten och chefen får beröm i organisationen för det blir mindre anmälningar.

Förra året försökte jag få en chefsöverläkare med på att anmäla en totaltydlig bluffpsykos. Alla var överens, överläkare på akuten, intensiven, underläkare, At-läkare, personal att det hela var en assistensbluff. Patienten hade son och svärdotter  anställda dygnet runt, assistansersättning 252:-/tim för 48 timmar ger över 12000 per dygn. Över 4 miljoner om året.   Jag skrev till landstingsledningen, ingen ville ta i det.  Jag gick till juridisk avdelning och talade med landstingsjuristen, jag fick klara besked om att jag icke fick polisanmäla bedrägeriet eftersom straffet inte tydligt skulle leda till tillträcklig lång tid i fängelse.  Det hela slutade med att ledningen tystade ned det hela, jag slutade, patienten gick till en avdelningsläkare som alltid skriver som patienten säger ochfick sitt intyg.   Jag skulle bli oerhörd glad om någon kunde bry sig, t.ex. att en åklagare kontaktade mig så skulle de få alla detaljer. Men absolut ingen bryr sig. Alla har fullt upp med att adminstrera ett sjunkande skepp.

Dr Thomas Jackson 

Thomas GA Jackson hoppas att alla förstår hur farligt SARS-CoV-2 viruset är

PANDEMI. Thomas Jackson, född i Lund, svensk läkare och psykiater som blev aktuell i debatten kring barn med uppgivenhetssyndrom åren 2006–2007. Under 2008–2009 kom han ut med två böcker i ämnet och var regeringen Perssons utredare 2005 rörande apatiska flyktingbarn som han ansåg var manipulerade av omgivningen och fick efter många år rätt.

Read More »

En regering som vill driva folk ut ur landet

PROPAGANDA. Det går inte en dag utan att Socialdemokraternas propagandaorgan kommer med galna påståenden om främst Sverigedemokraterna, idag är det Gellert Tamas tur. Kristerssons styre kommer, om politiken genomförs, snarare att påminna om de mörkaste kapitlen i Sveriges historia; det rasbiologiska tänkandets 1920-tal, skriver Tamas, han verkar glömt vem som låg bakom det rasbiologiska tänkandet och fortsatte med det in på 1970-talet.

Read More »