Socialdemokraterna är en spelmaffia

KORRUPTION. – Pettersson har i runt 20 år skrivit om den socialdemokratiska spelmaffian och den korruption det för med sig. Sedan 2014 ska politiska aktörer på alla nivåer redovisa sina intäkter. 2018 skärptes lagen i syfte att uppfylla kraven i Europarådets rekommendation om ett gemensamt regelverk, för att stärka demokratin och motverka korruption vid finansiering av politiska partier och valkampanjer, rapporterar Kammarkollegiet.

Read More »

Socialdemokraterna och utnämningsmakten

KORRUPTION. Regeringen utser statens högsta tjänstemän, några av de viktigaste makthavarna i Sverige. I teorin ska de gå på kompetens. I praktiken har makten missbrukats för att ge socialdemokrater toppjobb i statens tjänst. Utnämningssystemet uppfyller varken i teori eller praktik Sveriges åtaganden enligt FN:s korruptionskonvention.

Read More »

Glöm inte – År 2006 upphävde socialdemokraterna yttrandefriheten i Sverige

DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Socialdemokraterna surrar om att demokratin och yttrandefriheten hotas när regeringen plus SD vill stoppa den Socialdemokratiska spelmaffian. Socialdemokraternas och deras ungdomsförbund SSU har sålt lotter ända sedan 1956. Gemensamt äger de den ekonomiska föreningen A-lotterierna, vars intäkter tillfaller socialdemokratin och bedöms vara oerhört viktiga för partiets verksamhet.

Read More »