Rikspolischefen bör överväga att sparka Mats Löfving

INRIKES. Polischefen Mats Löfving var jävig när han höjde Linda Staafs lön och i flera andra beslut som han fattade, säger polisens utredare Runar Viksten. I flera fall har polischefen brutit mot grundlagsfästa principer samt i sitt ledarskap.

Här måste rikspolischefen överväga skiljande från anställning eller skiljande från befattning som chef, säger Viksten.

Read More »