Stäng

Veterandagen

FÖRSVARSMAKTEN. Högtidlighållandet av veterandagen kommer även i år att vara en direktsändning på Försvarsmaktens Youtube-kanal. Digitaliseringen har gjort veterandagen tillgänglig för fler och kommer därför fortsättningsvis att direktsändas, parallellt med det vanliga firandet.