Är Jonas Gardell och SVT friska?

MEDIA & SKATTER. Public service-avgiften för inkomståret 2022 är maximalt 1 327 kronor per person och år. Alltså 2.654för ett hushåll med två vuxna personer. Det är 221 konor i månaden. Public services budget för 2022 är 8.909 miljoner skattekronor. Av det får SVT 5.245 miljoner kronor, Sveriges Radio 3.201 miljoner kronor och Utbildnings Radion 463 miljoner kronor.

Read More »