Svenska kraftnät bekräftar, nedlagd kärnkraft orsak till elkrisen

ENERGIPOLITIK. I SR Ekots lördagsintervju bekräftar Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe anledningen till att svenska hushåll och företag riskerar bli bortkopplade från elnätet i vinter samt få extremdyra elräkningar är nedläggningen av kärnreaktorerna i Ringhals är förklaringen till Sveriges svåra elsituation som väntas i vinter. Den socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet har systematiskt förnekat att detta skulle vara anledningen.

Read More »