SD utesluter Bertil Malmberg för att han sa sanningen

INRIKES. Sverigedemokraterna utesluter Bertil Malmberg, lokal företrädare för partiet i Sörmland, uppger partiet. I en skriftligt kommentar till partistyrelsens beslut, ett beslut taget efter rekommendation från medlemsutskottet, skriver partiets presstjänst: ”Bertil Malmberg har trotsat partiets beslut om avstängning och deltagit på fullmäktigemöten, vilket är ett tydligt brott mot partiets stadgar. Mot bakgrund av detta har partiet beslutat att utesluta Malmberg.”

Read More »