Med koranlagen blir Danmark allierad med talibanerna och Irans mullor, säger Charlie Hebdos chefredaktör

ISLAM. Den 1 september lade den danska regeringen fram ett lagförslag i Folketinget som ska “kriminalisera olämplig behandling av föremål av betydande religiös betydelse för ett trossamfund”, skriver Altinget.dk.

Om detta lagförslag blir lag kommer hädelseparagrafen, som annars upphävdes 2017, att återinföras. Danska myndigheter hoppas kunna dämpa ilskan som har uppstått efter offentliga bränningar av Koranen de senaste veckorna i Danmark och Sverige.

Den nya lagstiftningen kommer att ingå i kapitel 12 i den danska strafflagen, som handlar om brott mot statens säkerhet.

Lagen mot koranbränning öppnar upp för all slags censur och går rakt emot århundradens kamp för intellektuell frihet, skriver chefredaktören för den franska satirtidningen Charlie Hebdo.

Detta beslut kommer att få allvarliga konsekvenser eftersom det legitimerar begreppet hädelse och öppnar dörren för alla former av censur.

Det står i kontrast till 200 års kamp av europeiska intellektuella, konstnärer och politiska ledare för att skilja det offentliga livet från religioner och deras doktriner för att frigöra individuell tanke- och yttrandefrihet.

Vad kommer härnäst? Danmarks justitieminister, Peter Hummelgaard (S), beskriver bränningen av Koranen som “i grunden föraktlig och osympatisk”.

Denna syn, baserad på subjektiva uppfattningar (avskyvärda och osympatiska), banar väg för hela spektrat av censur.

Vilken lag kommer nu de danska myndigheterna att anta när andra grupper av individer kräver ett förbud mot uttalanden som de finner “föraktliga och osympatiska”?

I verkligheten är denna speciallag avsedd att undvika den grundläggande frågan bakom bokbränningarna: Varför känner människor ett behov av att offentligt bränna religiösa texter som Koranen?

Den danska regeringen visar stor feghet genom att låtsas att den inte förstår betydelsen av dessa handlingar.

När människor bränner Koranen kan det vara av dåliga skäl, men det kan också vara av goda skäl: att protestera mot totalitära regimer i länder som Iran och Afghanistan, där denna religiösa bok används för att terrorisera hela befolkningar och för att slå ner allt motstånd ner. Iranska kvinnor som vägrar att bära slöja gör sig skyldiga till hädelse. Afghanska kvinnor förföljs av talibanerna bara för att de vill gå i skolan.

Genom att anta denna lag blir den danska regeringen delaktig i dessa tyranniska, mordiska regimer vars makt enbart vilar på total underkastelse till Koranen.

-Pettersson säger att Tidöregeringen har liknande förslag på gång. Hoppas det stoppas. Backa aldrig för islam, då kommer nya krav.

I Danmark, Norge och Sverige har det hittills varit tillåtet att bränna koraner. I Finland är det förbjudet.

En studie av Pew research center förra året visar att 79 av de 198 undersökta länderna har lagar eller andra regelverk mot hädelse, det vill säga uttalanden eller handlingar som är nedsättande mot Gud, troende eller föremål som anses heliga. 

Bland exemplen finns 18 länder i södra och mellersta Afrika och 17 i Asien, 14 i Europa och 12 i Sydamerika. Europiska länder med blasfemilagar är Österrike, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Montenegro, Spanien och Schweiz.

60 procent av världens länder har inte lagar mot koranbränning. Varför ska Danmark och Sverige bli stater som kryper för islam?

Om Charlie Hebdo på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

One thought on “Med koranlagen blir Danmark allierad med talibanerna och Irans mullor, säger Charlie Hebdos chefredaktör

  1. Frankrike har liksom Sverige försatt sig själva i en omfattande muslimsk rävsax men det är uppenbart att Frankrike kommit längre i insikten att det måste stoppas innan det är för sent. Kanske för de som gammal kolonialmakt har mer erfarenheter av våld och krig med muslimska inslag?
    Antingen ger man upp eller sätter sig till motvärn. Förvånande att Danmark som annars är stramt är så undergivna i detta fall. Hoppa de inte röstar för.
    Finland, tja? Inte så mycket muslimer där, kanske mer handlar om att de har många kristna. Gammalmodigt land på vissa sätt.

Kommentera