Livstidsdomen mot spionen Peyman Kia fastställs

SPIONERI. Svea Hovrätt mål: B 1170-23 fastställer livstidsdomen mot spiondömde Peyman Kia, 42. Genom sina anställningar på Säpo och inom försvaret skaffade sig Kia hemligstämplade dokument som han under tio års tid sålde till den ryska underrättelsetjänsten.

De iranska bröderna Kia – Peyman (vänster) and Payam (höger)

Enligt hovrätten är det bevisat att han röjt merparten av de uppgifter som åtalet omfattar, något som inneburit en allvarlig skada för den svenska säkerheten.

Peyman Kia döms till livstids fängelse för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift.

Även hans yngre broder Payam Kia, 35, dömdes i tingsrätten och fick nio år och tio månaders fängelse för grovt spioneri. Han överklagade också tingsrättens dom men drog tillbaka överklagandet efter hovrättsförhandlingen eftersom han var rädd att dömas till ett hårdare straff.

-Pettersson säger att Peyman Kia är den femte livstidsdömde spionen i Sverige sedan andra världskriget. Kanske är han också den som orsakat allra störst skada, men hittills har det inte fått några konsekvenser.

Hur kunde den dömde spionen avancera fritt i den svenska underrättelsetjänsten?

***

TIDIGARE 2023-03-17 Dömde spionen Peyman Kia erkänner, gjorde det för pengar

SPIONERI. Den dömde spionen Peyman Kia, 42, erkänner nu delar av gärningen. Inför hovrättsförhandlingarna nästa vecka uppger Kia i förhör med Säpo att han lämnat hemliga dokument till ryska militära underrättelsetjänsten GRU och att skälet var ekonomiskt. – Det var enkelt att svindla till mig pengar, säger Kia i förhören.

Kia dömdes i tingsrätten till livstids fängelse mot sitt nekande. Inför förhandlingarna i hovrätten kallade han själv till sig Säpo för att få bli förhörd på nytt.

***

TIDIGARE 2023-01-19 Iranska bröder döms för grovt spioneri för Ryssland

SPIONERI. Stockholms Tingsrätt, mål: B 14349-21, dömer två bröder för grovt spioneri och den äldre brodern för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern, Peyman Kia 42, döms till livstids fängelse och den yngre brodern, Payam Kia 35, till fängelse 9 år och 10 månader.

I åtalet påstod åklagaren i korthet följande. – Anskaffandebefordran och röjande av ca 100 hemliga dokument från den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda.

– Den äldre brodern, som varit anställd på SÄPO och Försvarsmakten, anskaffade dokumenten inom ramen för sina anställningar.

– Den yngre brodern deltog i planeringen av gärningen och skötte kontakterna med Ryssland och GRU inklusive frågor om överlämnande av uppgifter och mottagande av ersättning.

Åklagaren har lagt fram omfattande bevisning som kan delas in i två delar.

– SÄPO:s analys: Underrättelseinformation om en person inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som erbjudit uppgifter till GRU (en s.k. uppgiftslämnare). SÄPO:s internutredning som resulterar i att den äldre brodern bedöms vara den mest sannolike uppgiftslämnaren.

– Bevisning som tagits från bröderna: Från den äldre brodern finns bl.a. spår av hantering av hemlig information på en privat dator och stor kontanthantering. Från den yngre brodern finns bl.a. ”dagboksanteckningar” som hittats på USB-minne.

Vid en sammanvägning av bevisningen som tar sikte på den äldre broderns gärning (bl.a. SÄPO:s analys, datorn och kontanthanteringen) med bevisningen som kommer från den yngre brodern (bl.a. anteckningarna) bedömer tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att bröderna, gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda, anskaffatbefordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

När det gäller brottslighetens omfattning bedöms den äldre brodern ha anskaffat ca 90 dokument, varav den yngre brodern medverkade till ca 65 dokument. Tingsrätten anser att den samlade bevisningen inte går att läsa på annat sätt än att bröderna också befordrat och röjt hälften av dokumenten (ca 45).

– ”Åklagarens bevisning kan liknas vid ett stort pussel som innehåller ett par större bitar och ett mycket stort antal mindre bitar. Efter tingsrättens bevisvärdering står det klart att vissa pusselbitar saknas och att det därför inte varit möjligt att nå full visshet i vad som hänt. Utifrån de pusselbitar som ändå har kunnat läggas fast bedömer tingsrätten att bilden av vad som hänt är tillräckligt tydlig för att de tilltalade ska fällas till ansvar.” (chefsrådmannen Måns Wigén)

Tingsrätten bedömer att den äldre broderns gärning har ett sådant högt straffvärde att han ska dömas till livstids fängelse. Skälen är bl.a. följande. Gärningen avser ett stort antal dokument om svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som rörde förhållan­den av mycket stor betydelse. Hälften av dokumenten har också befordrats och röjts. Den främmande makt som gåtts tillhanda är Ryssland som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Genom sin anställning har den äldre brodern haft full insikt i skadeverkningarna av att den här typen av dokument röjs för främmande makt. Det är fråga om ett synnerligen allvarligt missbruk av förtroende.

– ”Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse. Han har fått tillgång till hemlig informationen genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst. Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse.” (chefsrådmannen Måns Wigén)

Tingsrätten bedömer att straffvärdet av den yngre broderns gärning är väsentligt lägre än den äldre broderns och bestämmer påföljden till fängelse 9 år och 10 månader. Skälen är bl.a. att den äldre broderns anskaffande var själva grundförutsättningen för brottsplanen och att den yngre brodern inte har missbrukat något förtroende i anställningen som den äldre brodern har gjort. Straffet reduceras med två månader för att han varit häktad med restriktioner under lång tid.

Stora delar av bevisningen har av sekretesskäl tagits upp bakom stängda dörrar. De uppgifter som skyddas av sekretess rör huvudsakligen Sveriges försvar och den svenska säker­hets- och underrättelsetjänsten. Domen består därför av a) offentlig del, b) hemlig del av domskälen, c) förhörsutsagor – offentlig del och d) förhörsutsagor – hemlig del.

De offentliga delarna av domen kan lämnas ut medan de sekretesskyddade delarna, vid en preliminär bedömning, inte kan lämnas ut.

-Pettersson antar att bröderna som nekar, kommer att överklaga.

***

TIDIGARE 2022-11-11 De iranska bröderna åtalas för grovt spioneri för Ryssland

SPIONERI. Åklagarna Per Lindqvist och Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal vid Stockholms tingsrätt, målnummer B 14349-21 mot två män för grovt spioneri för Rysslands räkning. Den ene mannen åtalas också för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mycket av uppgifterna i förundersökningen är hemliga och åklagarna kommer därför ha begränsade möjligheter att prata om utredningens innehåll.

Det har varit en komplex utredning kring ett mycket svårutrett brott och misstanken rör mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sveriges underrättelse- och säkerhetssystem. Gärningen är grov eftersom den rör förhållanden som är av stor betydelse. De uppgifter som obehörigen har anskaffats, befordrats och röjts kan, genom att de kommer främmande makt tillhanda, medföra men för Sveriges säkerhet,säger chefsåklagare Per Lindqvist.

De nu åtalade männen, Peyman Kia 42 och Payam Kia 35 har varit frihetsberövade sedan september respektive november 2021. De misstänkta bröderna är av iranskt ursprung och kom som småbarn till Sverige. Bröderna blev svenska medborgare i november 1994. Bröderna misstänks mot ersättning ha lämnat vidare uppgifter till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och de riskerar livstids fängelse.

***

TIDIGARE 2022-11-10 Nu kommer åtalet mot spionmisstänkta iranska bröderna

SPIONERI. Efter en drygt ett år lång utredning kommer åtal mot två bröder i utredningen om grovt spioneri mot Sverige att väckas under fredagen.

En av bröderna har varit anställd vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Åklagarmyndigheten bekräftar fredagens åtal i ett pressmeddelande, där det framgår att ärendet utöver grovt spioneri även avser grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Bägge bröderna, i 40- respektive 35-årsåldern och boende i Mellansverige, häktades i höstas. Den äldre brodern har tidigare varit anställd vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och utredningen blev känd i september då han anhölls. Då var han högt uppsatt chef på en annan myndighet.

Enligt uppgifter har han även arbetat på Sveriges mest hemliga underrättelseorgan – Kontoret för särskild inhämtning (KSI).

Brotten de två är misstänkta för ska ha begåtts mellan mars 2011 och september 2021. Båda har hela tiden nekat.

Min klient förnekar brott. När åtalet kommer i morgon förmiddag ger vi en mer utförlig kommentar, säger den äldre broderns advokat Anton Strand.

Han förnekar brott å det bestämdaste, sade den yngre broderns försvarare Björn Sandin då hans klient häktades första gången.

Åtalet väntas lämnas in vid 10.30-tiden under fredagen.

“Mycket av uppgifterna i förundersökningen är hemliga och åklagarna kommer därför ha begränsade möjligheter att prata om utredningens innehåll”, skriver Åklagarmyndigheten i sitt pressmeddelande.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21.

***

TIDIGARE 2022-08-28 Iranska bröder åtalas för spioneri – riskerar livstid

SPIONERI. De två iranska bröderna Kia som misstänks för grovt spioneri kommer att åtalas. En av bröderna utpekas som ”mullvad” där han lyckades oupptäckt infiltrera Säkerhetspolisen och militära underrättelse- och Säkerhetstjänsten, Must. Stockholms tingsrätt inledde på torsdagsförmiddagen ett planeringsmöte med åklagarna och försvararna inför den kommande rättegången.

Försvarsmakten närvarande med en hemlig medarbetare. – Det är en företrädare för Försvarsmakten som biträder oss i vårt säkerhetsarbete, sa chefsåklagare Per Lindqvist.

Den äldre brodern, Peyman Kia, pressbild. Även lillebror Kia är misstänkt för grovt spioneri. Bröderna har gått främmande makt till handa och gjort sig skyldiga till grovt spioneri. Brotten misstänks ha begåtts mellan mars 2011 och september 2021, enligt åklagaren.

De misstänkta bröderna är av iranskt ursprung och kom som småbarn till Sverige. Bröderna blev svenska medborgare i november 1994. Det är inte bekräftat huruvida bröderna misstänks ha jobbat för den iranska underrättelsetjänsten eller någon annan. Den äldre brodern är gift, flerbarnsfar med två akademiska examina. Han började sin statliga karriär som utredare inom tullkriminalen för att klättra vidare till Säkerhetspolisen och därefter till den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must.

Den yngre brodern som är i 35-års åldern har inte varit lika framgångsrik, i alla fall inte utåt. Men enligt uppgift ska även han ha jobbat för Säpo under en period,

Det är nästan inget som offentliggjorts om utredningen. De två åklagarna Per Lindqvist och Mats Ljungqvist, som ansvarar för utredningen, har varit ytterst tystlåtna. De två har inte ens bekräftat att de ska väcka åtal.

***

TIDIGARE 2021-12-24. Den misstänkta iranska spionen försökte ta sig in i vaccinindustrin och polisledningen

SPIONERI. Peyman Kia, född i Iran och uppvuxen i Sverige sitter häktad för att ha spionerat åt främmande makt i tio års tid. I våras försökte Kia ta sig in ett svenskt bolag som arbetar med utvecklingen av covid-vaccin – och när han fick nobben så försökte han bli polischef, rapporterar Aftonbladet. – Det är ett extremt känsligt ärende, säger åklagaren Mats Ljungqvist.

Kia har suttit häktad i tre månader och omhäktades nyligen i Stockholms tingsrätt, misstänkta för grovt spioneri.

Peyman Kia misstänks, tillsammans med sin yngre bror, ha spionerat för främmande makt i tio års tid. Under den här perioden har han jobbat i centrala roller i både Säkerhetspolisens ledningsstab och på militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must:s, känsligaste avdelningar.

Kia sökte jobb som säkerhetschef hos Cytiva som arbetar med utveckling av covid-vaccin. I annonsen skriver bolaget att den aktuella tjänsten, som nu innehas av en annan person, innebär ett ”komplext uppdrag med många intressenter som är beroende av ditt stöd”. Dessutom betonades att tjänsten innebar säkerhetsansvar över en anläggning som hanterar en stor mängd farliga ämnen.

I Säpos årsbok, där man särskilt pekar ut Ryssland, Kina och Iran, för spioneri i Sverige, skriver man: ”Pandemin har bland annat inneburit att Säkerhetspolisen behöver inrikta sin verksamhet mot helt nya sektorer som kan vara av intresse för främmande makt, till exempel sjukvård och biomedicin.”

Kia sökte även arbete som polischef men fick inte det jobbet.

***

Pressbild Säpo

TIDIGARE 20211-1-25. De spionmisstänkta bröderna Kia har båda arbetat på Säpo

SPIONERI. De två bröder som sitter häktade misstänkta för grovt spioneri har båda jobbat på Säpo, uppger flera av varandra oberoende källor för SVT Nyheter. Det är dock oklart om de arbetade på Säkerhetspolisen samtidigt.

Det är sedan tidigare känt att den äldre brodern jobbat på Säpo. Den yngre jobbar numera inom den privata sektorn, men har även jobbat på Säpo ”under en tid”, enligt SVT:s källor.

Båda männen misstänks ha spionerat på Sverige i över tio år. När det misstänka brottet började, 2011, läste den yngre brodern första terminen på polisprogrammet, enligt dokument från polisen.

Om spionerna på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

14 thoughts on “Livstidsdomen mot spionen Peyman Kia fastställs

 1. Istället för att ge skydd åt flyktingar, tar vi hit all världens brottslingar, som sedan skall sitta i våra fängelser. Detta kostar skjortan och sänker Sverige, vi har inte råd med mer av den sorten.

 2. OTROLIGT !!! Spion bröderna får behålla miljonerna som Ryssland betalt till dem. Skadorna som dom orsakat kostar förmodligen nån eller flera miljarder som vi Skattebetalare får stå för. Ps. vem betalar deras advokater ?
  Är det rättvist ? Sverige är ett underligt land !

 3. Antar att idioterna som anställde spionerna fått sparken för länge sedan. Tjänstemän och politiker, passa på och lär er att anställa svenskar i första hand inom offentligheten. Utlänningar bara i nödfall.

 4. Hur många sådana som bröderna Kia har tillåtits att komma till Sverige, trojaner som har lyckats att nästla sig in i samhällets olika funktioner? Men Reinfeldt är förstås nöjd, som tycker att vi ska tacka alla som söker sig till Sverige och att landet tillhör dom.

 5. Den idiot som ansvarat för att anställa främmande makt inom säpo borde ju rimligtvis ställas till svars. Naiviteten hos svenska makthavare kommer att bli vår undergång

  19
 6. Båda två skulle ha livstids fängelse, landsförrädare är inte värda något annat, Sverige
  har i vanlig ordning varit naiva, att släppa in två ryssar på två viktiga poster är korkat.

  Sverige tycks aldrig llära sig att va misstänksamma mot andra länders folk, bara sitt eget.

  22
  1

Kommentera