Högsta domstolen friar Bertil Malmberg

DEMOKRATI & YTTRANDEFRIHET. Högsta Domstolen, mål: B 2501-22. En ledamot i regionfullmäktige i Region Sörmland, Bertil Malmberg, åtalades för ett uttalande som han gjorde vid ett fullmäktigesammanträde. Högsta domstolen har funnit att uttalandet inte är straffbart som hets mot folkgrupp.

Socildemokraten Christine Gilljam lämnade in anmälan mot Bertil Malmberg. Foto RFSL och Bertil Malmberg (SD) Foto Pressbild

Bertil Malmberg gjorde det uttalande som föranledde åtalet – att befolkningen i ett visst land (Sudan) är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen – under ett anförande i samband med att regionens årsredovisning diskuterades. Anförandet berörde arbetslösheten i regionen, vilken enligt ledamoten påverkades av det mottagande av kvotflyktingar från det aktuella landet som Migrationsverket hade beslutat om. Ledamoten menade att han ville ge uttryck för att personer från det landet har svårt att få arbete i Sverige på grund av låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism och att han inte avsåg att kränka eller nedvärdera dem.

Högsta domstolen slår fast att det finns endast ett litet utrymme för att anse att uttalanden som görs inom ramen för en debatt i en politisk församling är straffbara. Det bör närmast komma i fråga vid uttalanden med ett särskilt kränkande innehåll och som tydligt går utöver vad som är acceptabelt vid politiska diskussioner.

Ledamotens uppgift om sitt syfte med anförandet stöds av utredningen i målet. Högsta domstolen finner att uttalandet med hänsyn till sammanhanget – trots att det var klart nedsättande för den utpekade gruppen – inte har gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling. Ledamoten frikänns därför från åtalet för hets mot folkgrupp.

Betydelsen av en fri och öppen debatt måste väga tungt vid bedömningen av om uttalanden som görs under en debatt i en politisk församling ska anses straffbara som hets mot folkgrupp, säger justitierådet Cecilia Renfors. Det synsättet har ett starkt stöd i uttalanden av lagstiftaren när straffbestämmelsen infördes och när den senare har ändrats, liksom i regeringsformens och Europakonventionens skydd för yttrandefriheten.

-Pettersson hoppas att Sverigedemokraterna sväljer stoltheten och ber Bertil om ursäkt och önskar honom välkommen tillbaka som medlem. SD borde för övrigt be många om ursäkt.

***

TIDIGARE 2022-10-21 Högsta domstolen tar upp fallet Bertil Malmberg

YTTRANDEFRIHET. Bertil Malmberg, tidigare SD-politiker dömdes för hets mot folkgrupp efter att i regionfullmäktige i april förra året sagt att Sydsudaneser har lägre IQ jämfört med andra folkgrupper.

Högsta domstolen ger prövningstillstånd i fallet med Bertil Malmberg. Han är dömd i både tingsrätt och hovrätt för att, vid ett regionfullmäktigemöte, ha sagt att personer från Sydsudan har lägre IQ än andra folkgrupper.

HD skriver bland annat att ”målet väcker frågor om omfattningen av yttrandefriheten i politiska sammanhang”.

Malmberg har överklagat domarna i båda instanserna med hänvisning till att yttrandefriheten borde väga tyngre under politisk debatt.

-Pettersson säger att Bertil Malmberg håller sig till sanningen, står sig domen borde lagen ändras.

***

TIDIGARE 2022-03-17. Bertil Malmberg döms för sanningen även i hovrätten

INRIKES. Den sörmländske regionpolitikern Bertil Malmberg, tidigare SD numera politisk vilde, döms för hets mot folkgrupp även i hovrätten, som fastställer tingsrättens dom. Det var i april förra året under ett fullmäktigemöte i region Sörmland som den förre SD-politikern, som uteslutits från partiet, sa att sydsudaneser har lägre IQ jämfört med andra folkgrupper.

Bertil Malmberg hade begärt att bli friad. Men hovrättens dom blev i stället 40 dagsböter på totalt 24.000 kronor.

-Pettersson noterar att domstolarna dömer efter lagen men undrar varför det inte finns någon vilja från politikerna att ändra lagar som är felaktiga. Bertil säger sanningen och det borde man inte bli dömd för.

***

TIDIGARE 2021-11-08. SD utesluter Bertil Malmberg för att han sa sanningen

INRIKES. Sverigedemokraterna utesluter Bertil Malmberg, lokal företrädare för partiet i Sörmland, uppger partiet. I en skriftligt kommentar till partistyrelsens beslut, ett beslut taget efter rekommendation från medlemsutskottet, skriver partiets presstjänst: ”Bertil Malmberg har trotsat partiets beslut om avstängning och deltagit på fullmäktigemöten, vilket är ett tydligt brott mot partiets stadgar. Mot bakgrund av detta har partiet beslutat att utesluta Malmberg.”

Bertil Malmberg, utesluten ur SD.

Kommentaren nämner inget om att Malmberg förra månaden dömdes för hets mot folkgrupp för ett uttalande han gjort i april i år, på ett sammanträde i regionfullmäktige i Sörmland. Bertil har överklagat tingsrättens dom.

Malmberg hävdade att sydsudaneser har lägre intelligensnivå än andra folkgrupper. När det hela uppmärksammades bad partiet honom att lämna sina uppdrag för partiet.

Förutom att han är verksam i regionpolitiken är har Malmberg varit SD:s gruppledare i kommunpolitiken i Trosa. Malmberg har också varit flitig i talarstolen på Sverigedemokraternas Landsdagar genom åren.

-Pettersson säger att Sverigedemokraternas ledning uppträder ynkligt. Det är skillnad på folk och folk, om de sedan är bättre eller sämre får var och en bedöma.

På kartan människors intelligenskvot, där högre intelligenskvot verkar hänga samman med demokrati och välstånd. Läs mer på Wikipedia.

Hade Olof Palme behandlats som Bertil Malmberg?

Hade Olof Palme blivit anmäld för hets mot folkgrupp och ett uteslutningsärende.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

19 thoughts on “Högsta domstolen friar Bertil Malmberg

 1. Bertil Malmberg har alltid varit ett föredöme och stor tillgång för SD. Uteslutningen var felaktig och förhastad. Högsta Domstolen har sagt sitt och då får man reparera den skada som Bertil Malmberg åsamkats av socialdemokraten och SD. Återupprättelse från partiet, tack.

 2. Det är VIKTIGT att vi noterar denna dom, och den för yttrandefrihet, gällande polisens nekande till tillstånd för koranbränning! Eftersom de är prejudicerande!

  Den första gällande vad man får säga om en folkgrupp. Och den andra att det är fritt att skända religiösa symboler.

  VIKTIGT, att notera och komma ihåg vad som gäller, och var gränserna går!

 3. Hur man än ser på det så bör inte rätts systemet bygga sin uppfattning på falska nyheter och religiösa dogmer !?
  Fakta är att barn som svälter under långa perioder fårproblem med hjärn funktioner det har hänt i Ryssland Korea och flertalet av Afrikas krigförande stater!

  Det är synnerligen olämpligt att man blandar fakta med religiösa dogmer och politisk proppaga med utopier.
  Och värst är det när man har ett skol system som förmedlare och lärut felaktiga uppgifter och religiösa dogmer det finns en skyldighet från universitetet att sätta stopp religiösa dogmer och falsk marknadsföring av konstiga religiösa åsikter
  Ock är rätts systemet är med och driver konstigheter utan underlag i verkligheten få går man konstigheter ? Hört talas om Löving?

 4. Om SD inte hade uteslutit Malmberg hade han nog blivit fälld även i HD. Men eftersom SD hade lite för bråttom men uteslutningen så får man nu skämmas lite och det vet naturligtvis justitieråden och såg till att han friades. Allt för att orsaka mesta möjliga skada för SD.

 5. Flera höga jurister som har uppvisat vett och sans på senare tid. Det verkar ha vänt mina vänner.

  17
  1
 6. Mycket bra!
  Sanningen får aldrig leda till åtal och dom. Däremot skall de som önskar tysta sanningen åtalas, som de folkförrädare, de är.
  Detta hade täppt till truten på de vidriga, korrumperade och myglande socialdemokraterna!

  35
  1
 7. Man brukar ju påstå att flera asiatiska folkslag ligger i topp betr. IQ. I så fall skulle ju det också vara ett utpekande. Men jag har aldrig hört talas om något kriminellt i det uttalandet. För att uppnå balans måste väl alla ytterligheter värderas lika.

  32
 8. Det intressanta i den här tråkiga pk-historien är att när man pratar om intelligens så brukar en viss folkgrupp dyka upp, tex så benämns den med “den folkgruppen med högst genomsnittlig iq”. Man beskriver den folkgruppen som framgångsrik, kreativ och ligga bakom många upptäckter.
  Men om man kan beskriva en folkgrupp som “den med högst genomsnittlig iq” så måste det rent logiskt finnas en på andra änden av skalan. Men den får man inte beskriva av pk-trollen. Pk-trollen har antagligen inget emot att beskriva gruppen med “den med högst genomsnittlig iq-n”.

  Bra att veta för den här diskussionen lär dyka upp igen.

  44
  • Normalfördelningen, bell curve, visar sig bli fallet i de allra flesta grupper med många medlemmar….. sedan att en del kurvor är smalare än andra ingår i “kit-et” en del grupper kan vara väldigt homogena…. vid en antagning till en viss utbildning grundat på väl definierade meriter….blir den antagna gruppen synnerligen “samma lika” på individnivå….. Tyvärr söker AG, t.ex., oftast den bästa från den grupp man har…. trots att man borde välja de som klarar jobbet såväl som kan utvecklas genom “learning by doing” så man bör välja bland de som “är i mitten” inte på några andra kriterier……

 9. Dags att åtala Gilljam för falsk tillvitelse så kanske dessa okynnes anmälningar upphör.

  Dessutom bör nu majoriteten i Riksdagen upphäva den löjliga HMF-lagen som bara är till för att slå mot socialisternas meningsmotståndare då den aldrig appliceras åt andra hållet – när utlänningar kränker svenskar.

  58
 10. Nog helt riktigt. SD glider sakta över mot PK. Antar att deras riksdagsledamöter och andra numera offentligt försörjda medlemmar tycker att de kan luta sig tillbaka och glida med strömmen. Ganska tragiskt.

  21
  3
 11. Ett stort grattis till Bertil, men det är bedrövligt att det ska gå så långt som till HD. SD borde också skämmas som uteslöt honom när han gjorde rätt som bara sa sanningen och nu bör de se över hur det fungerar i medlemsutskottet som dömer hipp som happ.

  57
 12. Varför inte låta Sossen som anmälde honom eller hennes parti betala rättegångskostnaden, det är väl tur att dom inte blir anmälda för hur dom har förstört
  Sverige med sin insnöade Sossepolitik, för då borde många av dem skaka galler!

  56
  1
 13. Christine Gilljam är en som måste granskas förmodligen en Trojansk häst !!!

  41
  1
 14. Han har ju rätt liksom flera som säger så, och en del törs inte säga det i olika sammanhang.

  Det går bra att säga att en människa är vacker och fint klädd, men inte att personen är fet och ful, fast det är sant?

  42
  2

Kommentera