Advokat hade relation med gängman – även HD utesluter

BROTTSLIGHET. En kvinnlig advokat som hade en relation med en gängkriminell man uteslöts ur Advokatsamfundet – uteslutningen får nu stöd av Högsta domstolen.

Catrin Listad arbetar kvar på R1 Advokater där hon även är delägare, nu med titeln biträdande jurist.

Advokaten hade bland annat tagit sig an uppdraget som offentlig försvarare för den brottsmisstänkte mannen, som är en av Gävles utpekade gängledare.

Advokaten argumenterade att relationen bara varit sporadisk och att hennes uppdrag varit mycket begränsat. Domstolen bedömer dock att hon inte levde upp till kravet på oberoende och integritet.

Pressmeddelande

***

TIDIGARE 2023-02-13 Före detta advokat Catrin Listads komplicerade liv

BROTTSLIGHET. Före detta advokaten Catrin Listad, 42, inledde våren 2020 inledde kärleksrelation med en tolv år yngre gängkriminell i Gävle, nu har damen fått ytterligare problem i sitt liv. Listads make, Shadi Al Harbiti, sitter sedan i december häktad för mordplaner på den gängkriminelle, Eymen Mamlouk. Uppsala tingsrätt: B 9783-22.

Catrin Lidstad och Shadi Al Harbitis son Adam Al Harbiti och Shadis bror Ahmad-Yosef Al Harbiti samt Fadi Absi är de misstänkta och häktade.  

-Pettersson gissar, men jag ser att Catrin Listad är gift med Shadi, är otrogen med Eymen, dessutom ser Catrin rätt mörk ut. Har damen bytt namn och hetat något annat mer utrikiskt tidigare?

***

TIDIGARE 2022-08-09 Advokat Catrin Listad hade ett förhållande med en gängkriminell, utesluts ur Advokatsamfundet

BROTTSLIGHET. Disciplinnämnden i Sveriges Advokatsamfund har genom beslut meddelat den 23 juni uteslutit advokat Catrin Listad ur samfundet, med hänvisning till att hon på ett flagrant sätt har brustit i kravet på integritet och oberoende gentemot sin klient. I en anmälan Advokatsamfundet hade anförts åtagit sig och utfört uppdrag dels som offentlig försvarare och ombud, dels som målsägandebiträde, för en klient, med vilken hon haft en nära personlig relation, och där det förelegat intressekonflikt. Det hemställdes i anmälan att samfundet skulle pröva frågan om disciplinära åtgärder mot advokaten då det ansågs kunna ifrågasättas huruvida hon i sitt uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde brutit mot god advokatsed.

I sitt beslut konstaterar disciplinnämnden bland annat att Catrin Listad, genom att låta klienten uppehålla sig i av henne förhyrda hotellrum och i en av henne förhyrd lägenhet, betala utgifter för klienten, swisha pengar till klientens syster och kusin, möjliggöra för klienten att få tillgång till ett konto tillhörigt henne samt att låta klienten disponera hennes bil, inlåtit sig i ett antal ekonomiska transaktioner av varierande slag med klienten som inte följer av hennes uppdrag som offentlig försvarare för denne. Genom att göra det, hade advokaten brutit mot förbudet mot ekonomiska transaktioner med klienten och därigenom allvarligt brutit mot god advokatsed.

Nämnden finner det även utrett att advokaten till sin klient uppgett namnet på en annan presumtiv klient från den andra sidan i ett gängkrig, som klienten var inblandad i. Oavsett bakgrunden till och syftet med att lämna den informationen, hade advokaten inte ägt föra den informationen vidare och hon hade även i detta avseende brutit mot god advokatsed.

Vidare konstaterar nämnden att advokaten genom att – efter det att hon inlett en privat relation med klienten – åta sig ytterligare uppdrag för mannen och först efter påpekande från åklagaren frånträda uppdraget, även i detta avseende allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden slår slutligen fast att advokaten, genom sitt sammantagna agerande, på ett flagrant sätt har brustit i kravet på integritet och oberoende gentemot sin klient. Utredningen visar att det inte har varit fråga om någon enstaka händelse där hon agerat i strid med vad som förväntas och krävs av en advokat och det hade funnits en risk att hon, genom sitt agerande, jämnat vägen för sin klients brottsliga verksamhet.

Kvinnan har därmed inte bedrivit sin advokatverksamhet på ett sätt som främjar det goda rättssamhället, utan hennes agerande har istället kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser upprätthållande av oberoende och integritet. Nämnden finner att omständigheterna är synnerligen försvårande och beslutar därför att hon ska uteslutas ur Advokatsamfundet med omedelbar verkan.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Advokat hade relation med gängman – även HD utesluter

 1. #metoo verkar ju ha klingat av,
  får man föreslå en ny fluga, vad sägs om #bmellanb ..

 2. Känd psykologisk defekt som drabbar kvinnor. Hybristofili, heter den. Ett känt exempel är Bonnie som var en del av den kriminella duon Bonnie och Clyde.

  26
  1
 3. “Carin Listad” förefaller vara ett taget namn, ungefär som “Saul Goodman” i TV-serien “Breaking Bad”, haha.

  26
  1
 4. Det är väl självklart att dessa kåta kärringar måste få nytta av sina toy Boyd dom har ju jobbat så hårt på att få dom hit
  Och naturligtvis måste även advokater få sin del av tjänster som toy Boys erbjuder.. det är ju tack vara kärringanas invasion av rättssystemet som man har framgång med avkastning av präster samtidigt som har tillgång till sex leksakerna som invaderar landet. En hämd på dom thailändska kärringar som vet var skåpet skall stå!

  24
  3
 5. “Svenska” feminister verkar älska dysfunktionella och socio kulturellt efterblivna som tror på tomtar och troll.

  Är det bara kåthet eller finns det även något annat som lockar?

  33
  1
 6. Svenska feminister, Metoo, MP med flera verkar ha en fäbless för våldsverkare o kriminella, väldigt få röstar på SD, tror det oftast går illa i dessa “relationer”. Bara vi vita medelålders män som betalar skyhög skatt, hjälper till hemma, verkar vara så ointressanta, i jmf med importen.

  54
  2

Kommentera