Idag är det samernas nationaldag, Sverige borde ta efter samerna

NATIONALISM. Idag är det återigen en märklig dag, det är samernas nationaldag. Samerna firar att de är ett folk med ett gemensamt språk och kultur. Vid Stockholms stadshus och på många andra ställen hissas den samiska flaggan. 

Idag, den 6 februari, firar samerna sin nationaldag, det är den 30:e i ordningen, normalt firar de en hel vecka i Stockholm och på andra platser.

Det är lite märkligt att Sverigedemokraten Björn Söder (SD) blev utskällt för att han antydde att samerna har en egen nation, vilket de själva håller med om, liksom svenskar, finnar, danskar osv. har sin. Nation eller nationalism är något fint, tvärtom vad Twittervänstern påstår.

Enligt PK-debatten anses ju att alla av jordens drygt sju miljarder människor som lyckas ta sig hit vara svenskar och ha rätt till vårt sociala trygghetssystem även om de inte bidragit till det med ett enda dagsverke. Same däremot är det inte så lätt att bli. Samerna verkar vara riktiga rasistiska nyfascister.

I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in dig i röstlängden till Sametinget säger lagen att du ska ha eller ha haft samiska som språk i hemmet och anse dig vara same.

Inför varje val till Sametinget upprättas en samisk röstlängd. Rätten att bli upptagen i röstlängden och därmed ha rösträtt har du som uppfattar dig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden.

Bestämmelser om rösträtt och den samiska röstlängden finns i Sametingslagen.

I tidigare lagar uttryckte staten att endast de som hade renar och ägnade sig åt renskötsel, var samer. Det innebar att stora grupper av samer blev utdefinierade och inte räknades som samer i statens ögon. Sedan Sametingslagens tillkomst är det nu språket som är identitetsmarkör. Vem eller vad anser du ska avgöra vem som är same och inte?

-Pettersson tycker svenskarna ska ta efter lite av de rasistiska samerna. Varför inte ha kravet på svenska för rösträtt, och gärna också att föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft svenska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden.

Nu börjar Sanningskommissionen för det samiska folket sitt arbete med att samla in vittnesmål om hur svensk politik har påverkat det samiska samhället. Historiskt har förtrycket handlat om allt ifrån tvångsförflyttningar, till att små barn satts i nomadskolor och att språken delvis försvunnit. Uppdraget är att samla in vittnesmål, sprida kunskap och att i slutet av 2025 presentera åtgärder som ska bidra till upprättelse och ett livskraftigt samiskt samhälle.

Nåväl, vi får hoppas samerna får en trevlig dag och vecka. I Sveriges huvudstad firar normalt samerna till och med nationaldagsvecka.

Samernas hemsida där bilderna kommer ifrån.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

21 thoughts on “Idag är det samernas nationaldag, Sverige borde ta efter samerna

 1. En sak som är lite tråkig är att sanningskommisioner och liknande enbart tar upp negativa aspekter på relationen med svenskarna, men det är ju fel. Om man skulle väga samman för och nackdelar för samerna att de fått vara del av den nordgermanska och finska gemenskapen är jag rätt säker på att fördelarna väger över rejält. Låt oss tänka ett isolerat Sapmi av samma slag där det inte bott nordbor. Hade samerna haft det bättre eller sämre där idag än de har det? Hade de ens haft ett skriftspråk och modern teknik? Hade de fått EU-bidrag till sin dyra hobby?

 2. Och precis som på svenska nationaldagen firar samerna med att välkomna alla ”nya samer” som precis blivit ”medborgare”… nähä?

 3. Fins det någon på fädernet äkta same nu för tiden? Samer har absolut de senaste 700 åren uppblandats med ickesamer som också var bosatta i de nordliga delarna av Skandinavien.
  Vad jag vet så var inte alla samer nomader. Ganska många blev nybyggare och därmed skattebefriade, när chansen gavs.
  Giftermål med svenskar och finnar var inget ovanligt. Har själv upptäckt genom släktforskning att jag härstammar från minst 3 olika lappgubbar bland mina många anor från 1600- 1700-talet.
  Där var även en salig blandning av finnar, kväner och en och en annan tysk och minst en ryss som deserterat från det sista svensk-ryska kriget.
  Denna mix är nog ganska vanligt förekommande för oss från de nordliga delarna av vårt land.
  Därför kan det vara förklaringen till att samerna på bilden inte ser ut som genuina samer, pga samvaron med de övriga skandinaviska folkslsgen.

 4. Rätta mig om jag mot förmodan skulle ha fel. Nationaldag firas av en nation. Känner inte till någon samisk nation. Det jag känner till är lappar som odlar bidragsrenar och har synpunkter på hur norra Sverige ska skötas.

 5. Lapparna är finurliga, kallar sig samer när det passar och svenskar när man ska söka pidrag i fjollträsk.

  8
  1
 6. Grovt förtal av ynkryggar som inte har annat att komma med än att låtsas missförstå Björn Söder. Självklart är Samerna svenska medborgare som alla andra. Han har aldrig påstått något annat. Däremot känner Samerna en större historisk samhörighet med andra samer. Såväl svenska som finska och norska.. Precis som att Grönlänningar visserligen hör till Danmark, men givetvis har sin själ på Grönland. Samma sak som med invånarna på Kreta. Tillhör Grekland, men ser sig själva i första hand som Kretensare. Kan även tänka mig att gotlänningar först och främst känner gemenskap med andra gutar, trots att dom givetvis också är svenska medborgare. Ålänningarna har tom. en egen flagga och känner sig varken svenska eller finska. Men ön är ju ändå finsk.

  Så till den svenska nationaldagen. Den har, pga. PK-präktigheten, blivit den MINST svenska dagen på hela året. 95% av den dan handlar om invällande gökungar. För svenska flaggor, folkdräkter, traditioner och kultur är ju rasistiskt…………eller ?

  12
  • Man måste skilja på finnar och finländare. Det är inte samma sak. Ålänningar är finländare men inte finnar. Precis som man måste skilja på svensk och svensk.

   I Finland finns det finnar, finlandssvenskar och lappar (samer). Och så har vi ålänningarna. Och tatarer och ryssar. Zigenare och judar har status som erkända minoriteter i både Finland och Sverige.

   I Sverige har vi bland annat sverigefinnar. Som är en erkänd minoritet. Man tar sig för pannan. När kommer svenskar att bli en erkänd minoritet i Finland?

   Observera att om man tillhör en minoritet så kan man inte tillhöra majoriteten. En same är per definition inte svensk men är sannolikt svensk, norsk, finländsk eller rysk medborgare.

   Grönland tillhör eller rättare sagt ingår i danska riket. Det gör inte eskimåerna (inuiterna) till danskar.

   Gotlänningar är för mig de som bor på Gotland. En fastlänning kan aldrig bli gute.

   Nog tjatat från mig i det här ämnet. För den här gången.

 7. Problemet är egentligen att ordet ‘svensk’ har två betydelser. Därför är det svårt för många att ta till sig det Björn Söder försöker förklara. Antingen beror det på okunskap eller så är det ren motvilja mot Söder. Ordet ‘svenska’ har också två betydelser. Svenska är ett ordfattigt språk.

  Hur det är med samiska i det här avseendet har jag ingen aning om.

  13
 8. Antirasistiska Akademin beskriver samernas Sapmi som etnonationalistiskt, där målsättningen är ökat självbestämmande, med ett bibehållet kulturellt särdrag, – dvs det som Björn Söder blev utskällt för att han antydde.
  Antirasistiska Akademin om etnonationalism:
  “avser att grunden för identitet, gemenskap och tillhörighet utgörs av gemensamt historiskt ursprung, kulturella likheter eller särdrag såsom gemensamt språk, normer och värderingar.“
  https://www.antirasistiskaakademin.se/etnonationalism/

  12
 9. Ja Sverige har behandlat samerna uruselt. De har fått gratis utbildning så de kunnat läsa, skriva, matematik, sjukvård, säkerhet, lagar som skyddat deras särintresse samt stabiliserat deras inbördes umgängen, listan kan göras oändlig på alla dessa hemskheter som begåtts mot samerna.

  25
  2
 10. Kartan över sameland är historieförfalskning och lögnaktig propaganda. Det har funnits en svensk befolkning i området i tusentals år. Både arkeologi och historia visar på det. Det är knappast samer som har rest runstenar i Hälsingland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen. Depåfynd av sydskandinaviska flintyxor i Västerbotten är knappast ”importerade” av samer.

  32
  5
  • Där har du fel i det mesta.
   Du utgår från att den samiska befolkningen var nomader i sitt ursprung. De levde av SVEDJEBRUK, d v s var jordbrukare. P g a diverse internationella naturkatastrofer, så tvingades de att under några 100 år på 500-600-talen komplettera med mer nomadism. Det är inte förrän Gustav Vasa börjar driva ut Samerna i skogarna, för att tvinga dem att leverera “skattskinnen”. som Samerna nomadiseras igen. För säkerhetsskull så gav Vasa Samernas gårdar till sörlänningar, som hade varit upproriska i sina sydliga bygder. En stor del av den Samiska befolkningen hade dessutom runt 1350 dött av digerdöden. Sörländska forskare brukar då säga att det finns ingen dokumentation om att detta är fallet, men all dokumentation hade skickats ut ur Helsingländerna efter 1364 års “kristning”.

   Helsingländerna var ingen del av det blivande Sverige, utan en rik självständig “nation” organiserad runt främst “handel med stål”. Alltinget samlades i Selånger och dit anlände de fria medborgarna på bestämd tidpunkt. Ledungen var införd tidigt och det är då tredingarna, som senare blir landskapen Helsingland, Medelpad, Ångermanland, uppkommer. Det är dessutom fram till ca 1170 en ytterligare treding, som är dagens Jämtland/Herjedalen. Men då utför Norske kungen ett “korståg” mot Helsingländerna för att kristna Jemtarna, d v s tvinga dem att konvertera från Grekisk Ortodoxi resp Armenisk Kristendom. Samtidigt hade dock Västerbotten t o m Bygdeå uppstått som en “treding”. Hela ekonomiska systemet byggde på att samer producerade sitt s k “spadjärn” som levererades till de stormän (de flesta samer) som bodde vid kuterna och som hade handelsförbindelser med Svarta Havet, Kaspiska Havet, ibland med Gutar som mellanhänder.
   Det är dessa handelsförbindelser som genererar att stora delar av befolkningarna övergått till Grekisk Ortodoxi eller Armenisk Kristendom redan under 700-talet. Tuna stift existerar från före år 1000. Redan före år 1000 vet Romersk Katolikerna att det finns “kristna” längst i norr och de skickade ständigt missionsbiskopar till Helsingländerna för att kräva att Helsinländerna erkände påven som den främste bland biskopar, varvid de kördes ut ur landen. Vid åtminstone 2 tillfällen dödades sådana grupper för sin “oförskämdhet”. Kort efter år 1000 fick dock Romersk Katolikerna rätt att upprätta “missionsstationer” (kallade “kyrkesplatser”), men utanför bygderna (landen). Trots upprepade korståg så kan Helsingländerna försvara sig, bl a p g a att deras stål var en resus som gav dem möjlighet att rusta sina soldater i “järnskjortlar” och “fulla vapen”. Detta när alla sörländska soldater kom i läderkyller och/eller av typ “ulltäckjackor”.
   När kyrkesplatserna runt 1150 fick små tegelkapell, hade “landen” redan i 100 år haft stenkyrkor.
   Sedan inträffade digerdöden. Detta innebar bl a att befolkningarna reducerades enormt, att det ekonomiska systemet brakade samman (dessutom hade ny teknik för stålframställning börjat slå ut Helingländernas handel). 1364 underkastar sig således Helsingarnas allting centralmakten Sverige och Helsingländerna blir en del i Upplands lagsaga (UL) resp att Tuna stift inordnas i Uppsala ärkestift. D v s vad vi idag känner till som “helsingelagen” är eg Upplandslagen med spår av de ursprungliga “helsingelagarna”. Det dröjde dock flera 100 år innan Helsingländernas kristna till slut blev Romersk Katoliker.
   Politiskt skapades de 3 landskapen och för att hålla helsingarna på mattan, så skickades ständigt hälsinge-fänikan ut på krigsuppdrag. Varje gång det var uppror mot Centralmakten stod dock helsingarna på de upproriskas sida, utan att de blev straffade som t ex dalkarlarna, smålänningarna etc.

   6
   15
   • Har du någon källhänvisning som stödjer dessa påståenden?

    Vad jag vet har “sörlänningarna” jagat och levt uppe i norra delen av landet i ett par tusen år. Primärt längst kusten men även in längs med älvdalarna.
    Sedan får man definiera vad helsingarna är för folkgrupp. Härstammar de från samerna som vandrade in från öster några tusen år efter istiden eller härstammar de från de folkgrupper som kom i från söder efter istiden.

    11
    3
   • Roland S!
    Vad är det för goja du skriver?
    Plockar in tredingar från Gotland, en treding ett område i den kristna kyrkoordningen från 16-hundra.
    Du har fått samer att vara jordbrukare för att senare bli nomader.

    Tala om att vi subventionerar rennäringen med över 500 miljoner varav varje renägare får 300000:- årligen.
    De är inte svenskar säger de utan stolta Samer men hur många på bilderna ser som en Same?

    11
    1
   • Nej om det är mej du menar så har jag inte fel om något alls. Det finns inga arkeologiska fynd efter samer någonstans i Sverige som är äldre än en bit in på bronsåldern. Då hade både Norrlandskusten och älvdalarna redan en befolkning. Eftersom man har hittat neolitiska stenyxor av sydskandinavisk flinta och Kristianstadsflinta, så visar det på att folk från Sydskandinavien fanns där innan de äldsta samiska fynden. I Vuollerim finns en 6000 år gammal husgrund, som inte har ett dugg med samer att göra. Att samer kallas Sveriges ursprungsbefolkning är ett politiskt beslut och har inget varken med historia eller arkeologi att göra.

  • Under istidens slutskede så smälte isen söderifrån, och Skandinavien befolkades från söder. Lapparna kom från öster långt senare, när all is på nordkalotten redan smält bort.
   Alltså är lapparna ingen urbefolkning.

   10
   1
  • @Hemlig X-sson. Ja, jag reagerade också på kartan. Den går hela vägen ut till Bottenvikens kust, snacka om koloniala stormaktsdrömmar.
   Grejen är ju att den stora ytan inte har med egentlig bosättning att göra utan beror på att de följt sina halvtama renars vandringar. Det är en otroligt arealintensiv hobby detta med renskötsel. Om samerna på allvar gör anspråk på hela detta landområde till sin lilla pluttbefolkning så är det helt orimligt och kolonialism.

 11. Samerna är ett föredöme.
  Och det känns som övriga Sverige är på väg åt samma håll och det är glädjande.
  Hoppas de nyvalda politikerna inte är lika schizofrena som de gamla .
  Som sade att Sverige har ingen Svensk kultur samtidigt som de vräkte ut miljarder över kultursektorn .
  Men nu är vi kvitt den sortens politiker och ska glädja oss åt de nya och det Svenska folkets uppvaknande .
  Och se framåt med tillförsikt .

  27
  3

Kommentera