Regeringen bör stoppa alla planer på vindkraft och satsa allt på kärnkraft och geotermisk kraft

ENERGIPOLITIK.

Debattartikel publicerad i Oskarshamns-Nytt

På fredagen, den 3 februari 2023, såg jag att regeringen ämnar öppna för att snabba på tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Visst behöver vi mer kraft men vindkraft är inte en hållbar lösning ur leveranssäkerhetssynvinkel.

Steget Efter

Vindkraft kan bara utgöra ett komplement. Att vindkraftsparken i Skåne kan vara klar 2029 är ungefär samtidigt som de första SMR reaktorerna skulle kunna stå klara om man fick igång processerna omedelbart. Dessutom skulle man då få tillgång till leveranssäker kraft 24/7 året om.

En SMR på 300 MW motsvarar ca 60 till 80 vindkraftverk i installerad effekt. Skillnaden är som bekant att vindkraften nästan aldrig kan nyttja sin fulla kapacitet av vädermässiga skäl. Ca 25 % för landbaserad och ca 40 till 50 % för havsbaserad vindkraft.

Lösningen på kort sikt borde vara gasturbiner i Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck. När de nya reaktorerna är på plats och i drift avvecklar man gasturbinerna och sätter dem som reservkraft. Att installera gasturbiner torde dessutom gå ganska snabbt. 2-3 år?

Infrastruktur för elnät

Infrastrukturen för elnätet finns dessutom redan på nämnda tre platser. Infrastrukturen för eventuell havsbaserad vindkraft finns inte och är dyrt.

Tyskland är som bekant ett skräckexempel, man har ca 60 000 MW installerad vindkraftseffekt men man återstartar ändå sin kolkraft.

Som jämförelse, Sverige har idag ca 40 000 MW installerad effekt alla kraftslag inräknade. Sverige har visserligen nio gånger mindre folkmängd, men vindkraften är inte framtiden, den är mera ett sänke och är både förlegad och omodern, ett fenomen baserat på ideologiskt vansinne där man tror man kan besegra de fysikaliska lagarna, naturlagarna. Naturlagarna går inte att besegra, naturlagarna kommer alltid att regera!

300 vindkraftverk stora som Eiffeltornet planeras till havs i Bohuslän

Stoppa vindkraft

Jag hade stoppat all projektering av nybyggen vindkraft. De som redan är under bygge ska förstås fullföljas, men de fall där spaden inte är satt i jorden eller i vattnet bör stoppas omedelbart.

Beaktar vi även miljöaspekten är vindkraft inte alls hållbar. Exempel:

En SMR på installerad effekt av 300 MW kräver endast en yta av en fotbollsplans yta, dvs ca 0,7 ha. En vindkraftpark som har samma mängd installerad effekt, 300 MW, kräver 60 till 70 vindkraftverk som sammanlagt skulle uppta en yta på över 1000 ha. Landbaserad vindkraft skulle räknat i effektiv tid per år endast leverera energi och elkraft under tre månader. En kärnkraftverk levererar energi och elkraft, räknat i effektiv tid per år, under ca elva månader.

Stora miljökonsekvenser

Att placera ut denna mängd vindkraftverk får stora konsekvenser för miljön som kalhyggen på land och förfulning av havsmiljön för vindkraft till havs. Dessutom kommer fisk- och fågelliv påverkas negativt. För att inte prata om de mikromaterial som avsöndras från rotorbladen. Vi har redan problem med plaster etc som skadar och dödar djurlivet i vattnen över hela världen. Att spä på det med vindkraft till havs är att göra miljön en otjänst. Tror heller inte precis vindkraft till havs gynnar ålen heller i Öresund och i Östersjön.

Alltså:

Vindkraft är endast hållbar ur en aspekt och det är att den är fossilfri. Den är inte hållbar vare sig ur leveranssäkerhet eller ur miljösynvinkel. Den är ej heller hållbar ur ekonomisk synvinkel eller ur livslängdssynvinkel, ett vindkraftverk håller endast ca 20 år sen behöver det ersättas med ett nytt.

Hållbar kärnkraft

Kärnkraft är hållbar ur många aspekter:

 • fossilfri
 • leveranssäker
 • miljösynvinkel, upptar endast en mindre yta, dvs stor mycket effekt på liten yta
 • ekonomi
 • livslängd minst 80 år för nybyggd kärnkraft.

Valet och besluten borde vara enkla inför dessa fakta!

Satsa på ny kärnkraft i Oskarshamn, Ringhals och i Forsmark.

Satsa även på SMR, både på nämnda platser samt inte minst på orter där stor efterfrågan på stabil och konstant hög elkraftsproduktion förväntas. Vid städer, orter och platser där stora projekt som Hybrit, H2 Green Steel och exempelvis energikrävande smältverk finns, speciellt i norra Sverige. Energi blir då också närproducerad och fossilfri.

Satsa också på ett eller två geotermiska kraftverk i Barsebäck.

Gör vi detta tryggar vi både energitillgången 24/7 året om, kan hålla rimliga elpriser, ej för höga och ej för låga. Höga elpriser utarmar välfärden och låga elpriser underminerar kraftbolagens vilja och förmåga att bygga nya kraftverk!

Torsten Dilot, Civilingenjör, Teknisk Fysik och specialist säkerhetsanalys kärnkraft

13 thoughts on “Regeringen bör stoppa alla planer på vindkraft och satsa allt på kärnkraft och geotermisk kraft

 1. Som sagt var. Alla, som vill ha vindkraft får väl sätta upp det privat för egen del. Men ska vi ha ett gemensamt elnät för att klara alla rimliga krav på kostnader och funktion så gäller planerbar energi med stora tunga turbiner. Jag förstår inte varför politiker fortfarande tjatar om havsbaserad vindkraft eftersom det inte blåser kontinuerligt. För Sveriges skull bör de lyssna på denna kunniga man i ett ytterligare upplysande inslag om elproduktion och elnät bl.a.
  https://www.youtube.com/watch?v=g3mEF8fFbXo
  Frågan i riksdagen kanske inte handlar om vad svenska folket behöver utan om vad svenska politiker vill ha. Jag kan fundera på det ibland

 2. Vindkraftslobbyn har hela Public service som propagandakanal.
  Att bygga mer vindkraft är lika med totalt vansinne.

  11
  • Island utvinner runt 200.000 kWh per person med geotermiska kraftverk.

   I Sverige finns det geotermiskt kraftverk utanför Lund. Det finns förutsättningar på flera platser. Bland annat Gotland men vi kommer inte i närheten av Islands vulkaner.

 3. Bra artikel i alla avseenden.
  Självklart måste vi reparera skadan efter Miljöpartiet och förra regeringens vansinnesdåd mot vår kärnkraft, på ett sånt sätt att vi har el oavsett det blåser ute eller är krig runt om i världen.
  Att se till att trygga elen för framtiden, är lika viktigt som att komma ihåg vikten av att hålla Miljöpartiet borta i all framtid.
  Det Miljöpartiet gjort mot oss svenskar räcker och bli över.

  11
 4. Regeringen måste nog bestämma sig. Innan valet var det kärnkraft man ville satsa på långsiktigt med vind och sol som komplement.

  Nu verkar det som de vänt på spannen.

  Den här regeringen har INTE lyckats. I opinionen rusar (S) trots allah misslyckanden under så många år. VARFÖR???

  Min gissning är att väldigt många trodde på förändring men ser inget bli gjort. INTE ENS POLISCHEFEN klara de av att byta ut. Inte heller MIGRATIONSVERKETS cheef plus hans kader av aktivister klarar de av att ta tag i. För att INTE tala om JK som skänker pengar till våldtäktsman.

  VEM KOMMER RÖSTA I NÄSTA VAL OM MAN BARA VÄNDER PÅ SPANNEN MED SKIT?

  10
  1
  • Att s ökar kan få två effekter i närtid:
   1. Blåslampa på regeringen.
   och/eller
   2. De valda roffar åt sig så snabbt det går innan nästa val, som de redan ser förlorat (typ Sölvesborg).

   Man kan hoppas på det bästa men planera för det värsta.

 5. En sansad text som kan tas till grund för vidare resonemang , om nu vindkraftens vänner är mottagliga för det .
  Mvh Sjöström

  30

Kommentera