Neo Barstedt får inte bli advokat igen

BROTTSLIGHET. Förra året drog dåvarande advokaten Neo Barstedt in närmare tio miljoner som offentlig försvarare, delvis genom att salta fakturorna.

Neo Barstedt, f.d. advokat, nu bedragare

En granskning visade hur Neo Barstedt lämnade osanna uppgifter om polisförhör och hur han upprepade gånger tog betalt för samma tid i flera olika mål.

I februari uteslöts han ur Advokatsamfundet och nu får han samma besked från Högsta domstolen.

Även HD konstaterar att Barstedt har brutit mot god advokatsed vid flera tillfällen.

I sitt överklagande hade Barstedt begärt att uteslutningen skulle mildras till en varning med straffavgift.

I juni inleddes en förundersökning gällande bedrägeri mot Neo Barstedt.

***

TIDIGARE 2022-04-04 Neo Barstedt överklagar till Högsta domstolen, vill bli advokat igen

BROTTSLIGHET. Neo Barstedt kräver att han ska få vara advokat igen. Han har överklagat Advokatsamfundets uteslutning till Högsta domstolen och förklarar att han begått misstag på grund av en ”övermäktig arbetssituation” och saknat hjälp av ett program för tidrapportering och en sekreterare, rapporterar Dagens Juridik.

Neo Barstedt blev utesluten ur Advokatsamfundet i februari efter att disciplinnämnden konstaterat att han brutit mot god advokatsed i åtta fall – i flera fall handlade det om allvarliga fel. Under knappt fyra år som advokat hade Barstedt tidigare varnats flera gånger för allvarliga brott mot god advokatsed och nu blev han utesluten.

Samtliga domstolar fick direkt besked om att Neo Barstedt inte längre är advokat och att han därmed inte längre får ta uppdrag som offentlig försvarare.

Disciplinnämndens beslut kan överklagas till Högsta domstolen – och det har Barstedt gjort. Han kräver också att disciplinnämndens beslut tillfälligt ogiltighetsförklaras genom inhibition så att han kan fortsätta arbeta som advokat.

Barstedt fälldes i disciplinnämnden efter att han försökt ta för mycket betalt av domstolar, agerat inkompetent i tvistemål och inte haft tid att ta hand om sina klienter.

I sin överklagan till HD medger Barstedt att han gjort fel men förklarar det med att han saknat ett bra system för tidrapportering och stöd av en sekreterare. Det har han åtgärdat nu, uppger Barstedt.

Han menar också att flera av de åtta brotten mot god advokatsed inte ska bedömas som allvarliga.

Därför tycker han att straffet inte ska bli uteslutning. Han menar att det räcker med en ny varning och straffavgift.

Neo Barstedts ombud, advokat Björn Hurtig, skriver i överklagan att HD ska ”ta hänsyn till att Neo haft en övermäktig arbetssituation och att detta kan ha lett till att han av oaktsamhet kommit att begå vissa misstag, att han lärt sig av sina misstag och därför i syfte att inte begå samma misstag igen”.

”Att utesluta Neo är en alltför långtgående åtgärd mot bakgrund av de anklagelser som gjorts gällande mot honom”, avslutar Björn Hurtig. Det är oklart när HD ger svar på om beslutet i Advokatsamfundets disciplinnämnd ska undanröjas.

-Pettersson tycker Neo Barstedt ska försöka dra sig fram som jurist, det vill säga ta arbeten där klienterna och inte skattebetalarna betalar fakturan om inte det går får han byta bransch eller flytta till ett land där det funkar bättre med korruption…

***

TIDIGARE 2022-02-26 ”Advokat” Neo Barstedts utesluts ur Advokatsamfundet

BROTTSLIGHET. Advokat Neo Barstedt har återkommande lurar domstolarna, det vill säga skattebetalarna genom att salta räkningarna. Förra veckan kallade Advokatsamfundet Barstedt till muntliga förhandlingar. Idag meddelar Advokatsamfundet att Barstedt utesluts.

Barstedt har tidigare fått tre varningar från Advokatsamfundet, bland annat gällande hans kostnadsräkningar. Förra veckan kallades Neo Barstedt till en muntlig förhandling och nu har Advokatsamfundets disciplinnämnd fattat ett uteslutningsbeslut.

”Enligt 44 § Advokatsamfundets stadgar får jag härmed meddela att Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, genom beslut meddelat denna dag, uteslutit Neo Barsoum Barstedt, Stockholm, ur samfundet, samt förordnat att beslutet genast skall gå i verkställighet”, står det i beslutet som undertecknats av Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet. 

Barstedt eskapader har också lett till att en åklagare förra veckan beslutade att inleda en förundersökning om bedrägeri.
Jag har inlett en förundersökning då det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, sa åklagare Martin Claesson då.

Uteslutningen innebär att Neo Barstedt inte längre får ta några uppdrag där staten betalar räkningen.

-Pettersson har de senaste åren skrivit om fem ”advokater” som haft problem med rättsväsendet. Neo Barstedt, Gabriel Barsoum, Amir Amdouni, Ekrem Güngör och Edip Samuelsson (född Anip). Samtliga har bakgrund i Mellanöstern….

TIDIGARE 2022-02-18. ”Advokat” Neo Barstedts utreds för bedrägeri

BROTTSLIGHET. En förundersökning gällande bedrägeri har inletts mot advokaten Neo Barstedt. Enligt en granskning ska Barstedt ha krävt felaktiga ersättningar från domstolar vid flera tillfällen.

I granskningen framgår även att advokaten ska ha påstått att han närvarat vid tre polisförhör som han inte deltagit i. Enligt kammaråklagare Martin Claesson vid Göteborgs tingsrätt, som inlett förundersökningen, finns det anledning att tro att brott har begåtts. Flera medier har sökt Neo Barstedt utan svar.

-Pettersson hoppas snart få rapportera att herr Barstedt blivit av med rätten att få kalla sig advokat och möjligheten att fakturera staten samt återbetalningsskyldig för de pengar han blåst skattebetalarna på och ett straff uppepå det.

TIDIGARE 2022-02-14. ”Advokat” Neo Barstedts trixande är bara toppen på ett isberg

BEDRÄGERI & KORRUPTION. Neo Barstedt är en så kallad ”advokat” som varit med på bloggen i mindre smickrande sammanhang några gånger. Nu tar Aftonbladet och Oisín Cantwell upp Barstedts och andra advokaters trixande och fifflande med skattemedel.

Advokat Neo Barstedt befann sig sensationellt nog i Stockholm och Göteborg samtidigt. En uppenbar lögn som illustrerar ett problem som är så mycket större än banalt trixande med räkningar till domstol.

Neo Barstedt, som förra året drog in närmare tio miljoner och därmed var en av Sveriges bäst avlönade advokater.

Ja, det är samma Barstedt som i ett unikt beslut i förra veckan inte längre får vara offentlig försvarare vid Örebro tingsrätt. En så kallad obehörighetsförklaring som gjordes efter att hans räkningar prutats ner av flera domstolar, varningar utfärdats av Advokatsamfundets disciplinnämnd och Stockholms tingsrätt ansett honom visa ”sådan oskicklighet och sådant oförstånd” att han till slut inte fick vara ombud i ett tvistemål.

Förra året fick Neo Barstedt närmare 9,8 miljoner kronor av skattebetalarna för sina uppdrag som offentlig försvarare. Av det avsåg 2,5 miljoner kronor så kallad tidsspillan, alltså res- och väntetid i samband med arbete. En närmare titt i kostnadsräkningarna ger vid handen att advokaten i sina notor i regel har påstått att det tagit honom en timme att ta sig till och från Kronobergshäktet, som ligger runt hörnet från hans kontor.

Ytterligare ett av många exempel på kreativ bokföring är de tre förhören med en misstänkt ung rånare i februari i fjol, vilket resulterade i en räkning på över 400000 kronor för bland annat 13 tågresor mellan Stockholm och Göteborg.

Men en polis som var med säger att Barstedt inte närvarade under de aktuella förhören, vilket möjligen hänger ihop med att advokaten var upptagen med ett mål i Stockholm.

Egendomligheterna slutar inte med detta. Exempelvis har en åklagare i Karlstad gått så långt att han polisanmälde Neo Barstedt för bedrägeri efter att en kostnadsräkning innehållande uppenbara felaktigheter lämnats in.

År 2020 uppgick kostnaden för offentliga biträden till 3,3 miljarder kronor, en ökning med 90 procent på tio år.

-Pettersson säger att det är för lätt att bli advokat och för svårt att åka ut ur systemet. Det är synd om alla hederliga advokater.

Några fifflande advokater:

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

13 thoughts on “Neo Barstedt får inte bli advokat igen

 1. Lita ALDRIG på någon från MENA och ge dem för H-LV-T- INTE makt för då går den bara till den egna klanen ! De har en helt annan kultur med sig och denna minst 1000-åriga ändrar man INTE bara för att man stiger över gränsen till Sverige.

 2. Där det svarta trollet sticker fram sitt plyte blir det skit!
  och brott
  och fusk
  våld
  skottlossning
  knivar
  maffia
  klansamhälle

  osv…

  24
  • Vill minnas att han är Syrian. Verkar ligga i deras gener att mjölka vårt samhälle på pengar. Han är inte ensam.

   24
 3. Det är därför dom är här, för att lura till sig och stjäla våra pengar. Enkel biljett hem.

  45
 4. Neo Nahir Barsoum Barstedt är född i Sverige i juni 1990, samma år som hans föräldrar invandrade hit från Syrien och fick svenska personnummer.

  Den f.d. stats och EU-tjänstemannen Stig Fölhammar skriver att det är lönsamt med kriminalitet för advokater, särskilt att vara offentlig försvarare för gängkriminella. Och det är skattebetalarna, som via staten, tvingas att bekosta arvodena, kostnader som efter inflationskorrigering, under de senaste 20 åren har ökat med c:a 300 procent, under vilken tid advokaternas antal ökat med 72 procent och biträdande jurister med 141 procent. Vissa advokater gör på sociala medier också reklam för sina tjänster, ”förklarar” hur man ska göra om polisen knackar på, vilka frågor man inte behöver svara på, osv.
  När Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander läste listan som ”Dagens Juridik” publicerat över de 20 advokater som tjänat mest, var hennes kommentar: ”det är anmärkningsvärt att ingen på topp 20-listan är en kvinna – trots att det i dag finns många kompetenta kvinnliga försvarare”.

  ”Mia Edwall Insulander är mest bekymrad angående ¨genustänket¨. Hon är besviken över att det inte finns tilräckligt många kvinnliga ¨maffia-advokater¨. Där ser man tydligt var hennes fokus ligger”, (som någon skriver i kommentarsfältet under Stig Fölhammars inlägg i Det Goda Samhället)
  ”Advokaternas Klondike”:
  https://detgodasamhallet.com/2022/02/14/stig-folhammar-advokaternas-klondike-ar-advokatsamfundets-dilemma/

  36
 5. Ska han betala rättegångskostnader och advokatkostnader för motparten? Det hade SD-mannen i Kiruna måst göra om han förlorat – nu vann han i hovrätten så Transport måste betala.

  50
 6. Undrar vad ”Råttan” Ramberg har för åsikter om denna sin skyddsling? Han tillhör ju hennes grupp av skyddslingar?
  Det vill mycket till för att bli utesluten från advokatsamfundet. Neo har lyckats – med bravur!

  56
  1

Kommentera