Dagens tankeställare 113

De flesta har säkert hört bibelordet ”Kvinnan må tiga i församlingen”.

Ordagrant lyder bibelstället så här (enligt 1917 års kyrkobibel): ”Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder.

Men inte alla känner till fortsättningen: ”Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.

Detta ur Första Korinthierbreveti Nya Testamentet. – 1 Kor 14: 35-36

Tidigare i samma brev skriver Paulus: ”En man är icke pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet, då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen. Icke heller skapades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Därför bör kvinnan på sitt huvud hava en ”makt”, för änglarnas skull.” – 1 Kor 11: 7-10

Där har vi jämställdhet för hela slanten. Det är sorglustigt att se hur feministteologer slingrar sig för att bortförklara dåtida könsroller.

Rune Holmström

3 thoughts on “Dagens tankeställare 113

  1. I skolan för många år sedan fick vi läsa novellen ”Kommer hem och är snäll” av författaren Lars Ahlin.
    Novellen handlar om Sören Hellgrens hustru Tyra, som är mycket irriterad över att han kommer hem 5 timmar för sent, både full och gjort av med pengar, han som lovade att bara gå fram och tillbaka till stan. Men han förstår inte hennes ilska och grälet tar fart, ”när jag ser på dig”, säger han, ”så blir jag mer och mer förvånad att jag kommit hem. Men fast man kommer hem och är snäll så möts man av en jävla surkona”. Om och om igen upprepar han samma mening: ”Man kommer hem och är snäll”.
    Här i en dramatiserad version med Anita Björk och Keve Hjelm (25 min.):
    https://www.svtplay.se/video/28773766/kommer-hem-och-ar-snall/40-talister-avsnitt-1?position=70&id=e9RgpPj

Kommentera