Advokat Catrin Listad hade ett förhållande med en gängkriminell, utesluts ur Advokatsamfundet

BROTTSLIGHET. Disciplinnämnden i Sveriges Advokatsamfund har genom beslut meddelat den 23 juni uteslutit advokat Catrin Listad ur samfundet, med hänvisning till att hon på ett flagrant sätt har brustit i kravet på integritet och oberoende gentemot sin klient. I en anmälan Advokatsamfundet hade anförts åtagit sig och utfört uppdrag dels som offentlig försvarare och ombud, dels som målsägandebiträde, för en klient, med vilken hon haft en nära personlig relation, och där det förelegat intressekonflikt. Det hemställdes i anmälan att samfundet skulle pröva frågan om disciplinära åtgärder mot advokaten då det ansågs kunna ifrågasättas huruvida hon i sitt uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde brutit mot god advokatsed.

Catrin Listad arbetar kvar på R1 Advokater där hon även är delägare, nu med titeln biträdande jurist.

I sitt beslut konstaterar disciplinnämnden bland annat att Catrin Listad, genom att låta klienten uppehålla sig i av henne förhyrda hotellrum och i en av henne förhyrd lägenhet, betala utgifter för klienten, swisha pengar till klientens syster och kusin, möjliggöra för klienten att få tillgång till ett konto tillhörigt henne samt att låta klienten disponera hennes bil, inlåtit sig i ett antal ekonomiska transaktioner av varierande slag med klienten som inte följer av hennes uppdrag som offentlig försvarare för denne. Genom att göra det, hade advokaten brutit mot förbudet mot ekonomiska transaktioner med klienten och därigenom allvarligt brutit mot god advokatsed.

Nämnden finner det även utrett att advokaten till sin klient uppgett namnet på en annan presumtiv klient från den andra sidan i ett gängkrig, som klienten var inblandad i. Oavsett bakgrunden till och syftet med att lämna den informationen, hade advokaten inte ägt föra den informationen vidare och hon hade även i detta avseende brutit mot god advokatsed.

Vidare konstaterar nämnden att advokaten genom att – efter det att hon inlett en privat relation med klienten – åta sig ytterligare uppdrag för mannen och först efter påpekande från åklagaren frånträda uppdraget, även i detta avseende allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden slår slutligen fast att advokaten, genom sitt sammantagna agerande, på ett flagrant sätt har brustit i kravet på integritet och oberoende gentemot sin klient. Utredningen visar att det inte har varit fråga om någon enstaka händelse där hon agerat i strid med vad som förväntas och krävs av en advokat och det hade funnits en risk att hon, genom sitt agerande, jämnat vägen för sin klients brottsliga verksamhet.

Kvinnan har därmed inte bedrivit sin advokatverksamhet på ett sätt som främjar det goda rättssamhället, utan hennes agerande har istället kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser upprätthållande av oberoende och integritet. Nämnden finner att omständigheterna är synnerligen försvårande och beslutar därför att hon ska uteslutas ur Advokatsamfundet med omedelbar verkan.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

5 thoughts on “Advokat Catrin Listad hade ett förhållande med en gängkriminell, utesluts ur Advokatsamfundet

 1. I dagens regnbågssamhälle kan man ha ett föhållande med vem/vad som helst. Ju mera perverst desto gladare blir pridetåget

  14
 2. Offentlig försvarare och ombud samt målsägandebiträde för samma klient?

  Låt mig gissa, klienten har rötterna i Långtbortistan? Catrin Listad tycker att svenska män efter ett halvt sekel av feminazister är mjäkiga? Å andra sidan är inte heller Catrin Listad urtypen för svensk kvinna. Misstänker starkt utländsk inblandning.

  26
  1
 3. Vem blir längre förvånad?

  Sverige sjunker som en sten och den går det inte att vända på.

  MAKTEN ÄR ALLT!!! FOLKET ÄR INGET!!!

  39
  • Dåligt omdöme verkar det som.Hon ser bra ut och borde inte ha några problem att hitta en rejäl karl.Varför gå på niten att umgås med detta avskum ? Dessutom verkar hon ha blivit rejält ekonomiskt utnytjad .Efter det här har han ingen nytta av henne längre så där är det förmodligen också ajöss….

   25
   1

Kommentera