29-årig man döms för ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn

BROTTSLIGHET. Malmö Tingsrätt, mål: B 11716-19, har dömt en 29-årig man för att han över internet begått ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn samt ett flertal barnpornografibrott. Tingsrätten har i flera fall bedömt brotten som grova. De 42 brottsoffren är hemmahörande utomlands, bland annat i Argentina, Australien, Belgien, Danmark, England, Estland, Tyskland och USA.

Anders Gustaf Dalman, skarprättare, borde ha arbetat kvar.

Mannen förnekade att han gjort sig skyldig till brott. Hans huvudsakliga invändningar var att han utövat ömsesidiga sexuella rollspel med brottsoffren och att han inte förstod att brottsoffren var unga. Tingsrätten menar dock att åklagarens bevisning gett en helt annan bild av vad som skett och att det är bevisat att mannen gjort sig skyldig till ett mycket stort antal sexualbrott. Straffvärdet för den brottslighet som mannen döms för motsvarar enligt tingsrätten tio års fängelse men tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse i två år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till brottsoffren med närmare två miljoner kronor.

Vid en första anblick kan det framstå som märkligt att fängelsestraffets längd blev så mycket kortare i förhållande till det höga straffvärdet men det finns en förklaring till det, säger rådmannen Håkan Olaussen.

Mannen har tidigare dömts av hovrätten för samma typ av brottslighet till ett långt fängelsestraff, åtta år och sex månader. De brott som han nu döms för hade han begått före hovrättens dom. Tingsrätten ska därför enligt gällande regler, när den bestämmer längden av fängelsestraffet för de nyupptäckta brotten, se till att fängelsestraffen tillsammans inte blir längre än vad det skulle ha blivit om mannen hade dömts för alla brotten vid ett och samma tillfälle. När någon döms för flera brott ska dessutom straffvärdet avse brottsligheten i dess helhet, vilket innebär att det straff som mäts ut som regel ligger väsentligt lägre än vad som skulle ha blivit fallet vid en sammanläggning av straffvärdet för varje enskilt brott. Tingsrätten menar att om mannen hade dömts för alla brotten vid ett och samma tillfälle så skulle han dömts till elva års fängelse. Då han redan dömts till fängelse i åtta år och sex månader blir därför längden av det fängelsestraff han nu döms till två år och sex månader, förklarar Håkan Olaussen.

Som jämförelse kan nämnas att Högsta domstolen dömde ut tolv års fängelse i ett mål som bland annat avsåg omkring 100 fall av grov våldtäkt mot barn begångna under nästan fem års tid, tillägger Håkan Olaussen.

-Pettersson säger att Kevin Olsson, fullständigt namn Kevin Ray Robert Einar Domaoan Olsson, född 1993, kommer lindrigt undan med två år och sex månader plus att han tidigare dömts till åtta år och sex månader för liknande brottslighet. Kevin ska också betala runt två miljoner i skadestånd till offren.

Advokaten får ersättning av staten med 1.158.270 kr och målsägarbiträdet får ersättning med 654.908 kr. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “29-årig man döms för ett stort antal våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn

 1. Pettersson bör publicera den häpnadsväckande Domen innehållande så ock
  Försvararen Ulf Frisell ersätts av staten med 1 158 270 kr, vilket inte ifrågasätts, däremot ifrågasätts att målsägandebiträde Sophie Lif som endast har åberopat samma bevisning åklagaren angivit i stämningsansökan, ersätts med 654 908 kr, ty.

  Hennes enda uppgift är att å brottsoffrens vägnar yrka skadestånd och av ännu okänd orsak, har hon yrkat på diametralt olika summa skadestånd avseende brottsoffren som utsatts för samma brott av samma gärningsman Kevin Domaoan (Olsson)

  Här endast några ur Dom exempel yrkat skadestånd av gärningsmannen i Dom kallad Kevin Olsson.
  1. Kevin Olsson ska betala skadestånd till Sekretess 10 med 150 000 kr jämte ränta,,,,
  2. Kevin Olsson ska betala skadestånd till Sekretess 11 med 20 000 kr jämte ränta,,,,,,,
  3. Kevin Olsson ska betala skadestånd till Sekretess 12 med 5 000 kr jämte ränta,,,,,,,
  4. Kevin Olsson ska betala skadestånd till Sekretess 13 med 35 000 kr jämte ränta,,,,,,
  5. Kevin Olsson ska betala skadestånd till Sekretess 14 med 165 000 kr jämte ränta,,,,,,

  Målsägandebiträdets skadeståndsanspråk avseende brottsoffren kräver sannerligen förklaring!
  MVH.

 2. Dom 42″ kända” offren var alla bosatta utomlands.Förmodligen var dom unga pojkar.Jag tror inte att dom har “hemförsäkring” eller har råd med juridiska biträden som kan lotsa dom genom vår Svenska byråkrati för att få ut någon ersättning.En enkel reflektion bara om problemet.Jag kan ha fel då jag inte har någon juridisk utbildning,men jag kan inte se någon enkel lösning på ersättningskraven…

  12
 3. Detta praktsvin kom lindrigt undan tack vare alla lagliga teknikaliteter.Tror någon att han kommer att sluta med sin sjuka “hobby “när han har avtjänat det löjliga straffet ? Tror någon att offren får någon utbetald ersättning ? Det här är riktigt löjligt ! Hoppas att vistelsen på det statliga hotellet blir oangenäm på alla sätt och vis…….

  22
  • När inte gärningsmannen vill/kan betala skadestånd har brottsoffret möjlighet att få ersättning från ev. hemförsäkring, begära utmätning via Kronofogden och ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten senast tre år från att domen inte längre kan överklagas.

   13

Kommentera