Ryssland kommer att avsluta offensiven om Ukraina kapitulerar

UKRAINA. Kremls talesman säger att Ryssland kommer att avsluta sin offensiv i Ukraina så fort Kiev kapitulerar, rapporterar BBC.

Dmitry Peskov

Dmitry Peskov uppmanar de ukrainska myndigheterna att beordra sina trupper att lägga ner vapen.

Den ukrainska sidan kan stoppa allt innan dagens slut, säger Peskov.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har upprepade gånger sagt att hans lands trupper inte kommer att kapitulera och att de så småningom kommer att vinna i kriget.

-Pettersson tycker att Ryssland ska kapitulera, det var dom som började, olagligt och onödigt…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

34 thoughts on “Ryssland kommer att avsluta offensiven om Ukraina kapitulerar

 1. Peskov hat givetvis rätt. Det är inte svårare än att lägga ner vapnen. Problemet är att det vill eller kan inte västoligarkins frontman i Kiev. För kriget handlar om västoligarkins försök att förstöra Ryssland genom att offra Ukraina i ett proxykrig som har planerats sedan lång tid tillbaka.

  Detta krig håller man nu på att förlora på alla fronter, ekonomiska, propaganda och slagfältet.

  På RUSIs hemsida hittade jag följande artikel som på ett bra sätt analyserar problemen västoligarkin har i Ukraina när det gäller att förse Ukraina med vapen och ammunition.

  https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/return-industrial-warfare

  (RUSI, Royal United Services Institute är ett av englands mest prestigefyllda Institut. I två århundraden har RUSI ägnat sig åt framåttänkande och noggrann reflektion kring försvars- och säkerhetsfrågor.)

  Det ser mörkt ut för västoligarkins försök att slå ut Ryssland…

  Utdrag från artikeln fritt översatt med hjälp av Google:

  ”Vinnaren i ett utdraget krig mellan två nästan jämställda makter är fortfarande baserad på vilken sida som har den starkaste industriella basen.  Ett land måste antingen ha tillverkningskapacitet för att bygga enorma mängder ammunition eller ha andra tillverkningsindustrier som snabbt kan omvandlas till ammunitionsproduktion.  Tyvärr verkar inte västvärlden ha det heller längre.”

  ”Återförsörjningen av ammunition är särskilt betungande.  För Ukraina förstärker denna uppgift ryska kapaciteter för djupa beskjutningar, som riktar sig mot ukrainsk militärindustri och transportnätverk i hela landets djup.  Den ryska armén har också drabbats av ukrainska gränsöverskridande attacker och sabotagehandlingar, men i mindre skala.  Ammunitions- och utrustningsförbrukningen i Ukraina kan endast upprätthållas av en storskalig industriell bas.

  Denna verklighet borde vara en konkret varning till västländer, som har minskat militär industriell kapacitet och offrat skala och effektivitet för effektivitet.

  Denna strategi bygger på felaktiga antaganden om krigets framtid och har påverkats av både den byråkratiska kulturen i västerländska regeringar och arvet från lågintensiva konflikter.

  För närvarande kanske väst inte har den industriella kapaciteten att utkämpa ett storskaligt krig.”

  ”Slutligen finns det 75 miljoner dollar dedikerade till Excalibur precisionsstyrd ammunition som kostar 176 000 dollar per runda, vilket innebär totalt 426 skott.  Kort sagt, USA:s årliga artilleriproduktion skulle i bästa fall bara pågå under 10 dagar till två veckors strid i Ukraina.  Om den initiala uppskattningen av avfyrade ryska granater är över med 50 %, skulle det bara förlänga artilleriet i tre veckor.

  USA är inte det enda landet som står inför denna utmaning.  I ett nyligen genomfört krigsspel som involverade amerikanska, brittiska och franska styrkor, uttömde brittiska styrkor nationella lager av kritisk ammunition efter åtta dagar.”

  ”Tyvärr är detta inte bara fallet med artilleri.  Pansarvärn och luftförsvar Stingers är i samma båt.  USA skickade 7 000 Javelin-missiler till Ukraina – ungefär en tredjedel av dess lager – med fler leveranser att vänta.  Lockheed Martin producerar cirka 2 100 missiler om året, även om antalet kan öka till 4 000 om några år.  Ukraina hävdar att de använder 500 Javelin-missiler varje dag.”

  ”Utgifterna för kryssningsmissiler och ballistiska missiler är lika stora.  Ryssarna har avfyrat mellan 1 100 och 2 100 missiler.  USA köper för närvarande 110 PRISM-, 500 JASSM- och 60 Tomahawk-kryssningsmissiler årligen, vilket innebär att Ryssland under tre månaders strid har bränt igenom fyra gånger USA:s årliga missilproduktion.  Den ryska produktionstakten kan bara uppskattas.  Ryssland startade missilproduktionen 2015 i begränsade initiala körningar, och även 2016 beräknades produktionskörningarna till 47 missiler.  Det betyder att den bara hade fem till sex års fullskalig produktion.”

  ”Det initiala lagret i februari 2022 är okänt, men med tanke på utgifterna och kravet på att hålla tillbaka betydande lager i händelse av krig med Nato är det osannolikt att ryssarna är oroliga.  Faktum är att de verkar ha tillräckligt för att använda kryssningsmissiler på operativ nivå på taktiska mål.  Antagandet att det finns 4 000 kryssnings- och ballistiska missiler i det ryska inventariet är inte orimligt.  Denna produktion kommer sannolikt att öka trots västerländska sanktioner.  I april tillkännagav ODK Saturn, som tillverkar Kalibr-missilmotorer, ytterligare 500 lediga jobb.  Detta tyder på att även på detta område har väst bara paritet med Ryssland.”

  ”Felaktiga antaganden

  Det första viktiga antagandet om stridens framtid är att precisionsstyrda vapen kommer att minska den totala ammunitionsförbrukningen genom att det bara krävs en runda för att förstöra målet.  Kriget i Ukraina utmanar detta antagande.  Många ”dumma” indirekta eldsystem uppnår en stor precision utan precisionsledning, och fortfarande är den totala ammunitionsförbrukningen enorm.  En del av problemet är att digitaliseringen av globala kartor, i kombination med en massiv spridning av drönare, tillåter geolokalisering och inriktning med ökad precision, med videobevis som visar förmågan att få första träffar av indirekt eldgivning.”

  ”Det andra avgörande antagandet är att industrin kan slås på och av efter behag.  Detta sätt att tänka importerades från näringslivet och har spridits genom USA:s regeringskultur.  Inom den civila sektorn kan kunderna öka eller minska sina beställningar.  Producenten kan drabbas av en minskning av orderingången men sällan är den nedgången katastrofal eftersom det vanligtvis finns flera konsumenter och förluster kan spridas bland konsumenterna.  Tyvärr fungerar detta inte för militära inköp.  Det finns bara en kund i USA för artillerigranater – militären.  När beställningarna faller måste tillverkaren stänga produktionslinjer för att sänka kostnaderna för att fortsätta vara i drift.  Små företag kan stängas helt.  Att generera ny kapacitet är mycket utmanande, särskilt som det finns så lite tillverkningskapacitet kvar att dra yrkesarbetare från.  Detta är särskilt utmanande eftersom många äldre vapenproduktionssystem är arbetsintensiva till den grad att de praktiskt taget byggs för hand och det tar lång tid att utbilda en ny arbetskraft.  Försörjningskedjans problem är också problematiska eftersom underkomponenter kan produceras av en underleverantör som antingen går i konkurs, med förlust av order eller omverktyg för andra kunder eller som förlitar sig på delar från utlandet, möjligen från ett fientligt land.

  Kinas nästan monopol på sällsynta jordartsmetaller är en uppenbar utmaning här.  Stingermissilproduktionen kommer inte att slutföras förrän 2026, delvis på grund av komponentbrist.  USA:s rapporter om den försvarsindustriella basen har gjort det klart att en ökning av produktionen under krigstid kan vara utmanande, om inte omöjligt, på grund av problem med leveranskedjan och brist på utbildad personal på grund av försämringen av den amerikanska tillverkningsbasen”

  ”Slutligen finns det ett antagande om den totala ammunitionsförbrukningen.  Den amerikanska regeringen har alltid sänkt denna siffra.

  Från Vietnam-eran till idag har handeldvapenfabriker krympt från fem till bara en.  Detta var uppenbart på höjden av Irakkriget, när USA började få ont om handeldvapenammunition, vilket fick den amerikanska regeringen att köpa brittisk och israelisk ammunition under krigets inledande skede.

  Vid ett tillfälle var USA tvungen att dyka ner i Vietnam och till och med andra världskrigets ammunitionslager av 0,50 kaliber ammunition för att mata krigsansträngningen.  Detta var till stor del resultatet av felaktiga antaganden om hur effektiva amerikanska trupper skulle vara. 

  Faktum är att Government Accountability Office uppskattade att det tog 250 000 skott för att döda en upprorsman.  Lyckligtvis för USA säkerställde dess vapenkultur att ammunitionsindustrin för handeldvapen har en civil komponent i USA.”

  ”Slutsats

  Kriget i Ukraina visar att krig mellan jämnåriga eller nästan jämnåriga motståndare kräver att det finns en tekniskt avancerad produktionskapacitet i stor skala i industriell tidsålder.  Den ryska attacken förbrukar ammunition i takt som massivt överstiger USA:s prognoser och ammunitionsproduktion.  För att USA ska agera som demokratins arsenal i försvaret av Ukraina måste det göras en stor blick på sättet och omfattningen på vilken USA organiserar sin industriella bas.  Denna situation är särskilt kritisk eftersom bakom den ryska invasionen står världens tillverkningshuvudstad – Kina.  När USA börjar använda mer och mer av sina lager för att hålla Ukraina i kriget, har Kina ännu inte gett något meningsfullt militärt bistånd till Ryssland.  Väst måste anta att Kina inte kommer att tillåta att Ryssland besegras, särskilt på grund av brist på ammunition.  Om konkurrensen mellan autokratier och demokratier verkligen har gått in i en militär fas, så måste demokratins arsenal först radikalt förbättra sitt förhållningssätt till produktion av materiel under krigstid.”

  —Slut citat—

  • Johan: Du har rätt. Det är bara att lägga ned vapnen och det ska givetvis den göra som börjat och brutit mot internationella avtal.

   Ingripandet på Krim 2014 innebar att Ryssland ensidigt bröt mot två uppgörelser. Den ena var Budapestmemorandumet från 1994, enligt vilket tre kärnvapenmakter – Ryssland, USA och Storbritannien – garanterade Ukrainas territoriella sammanhållning i samband med att landet lämnade ifrån sig sina kärnvapen från sovjettiden. Den andra var ett vänskapsavtal från 1997 som innebar att Ryssland och Ukraina erkände varandras gränser. Ryssland fick rätt att arrendera en del av den tidigare sovjetiska flottbasen i Sevastopol på Krim till 2017, senare under Janukovytjs presidenttid förlängt till 2042.

   Rysslands angreppskrig mot Ukraina utgör brott mot FN-regler och olika avtal som Ryssland lovat följa. – Ryssland bryter först och främst mot våldsförbudet. Flera olika domstolar kan bli aktuella för att utreda och döma misstänkta ryska krigsbrott.

   Enligt internationell rätt är det inte tillåtet att militärt angripa ett annat land, däremot har alla länder rätten till självförsvar vid angrepp.

   Ryssland bryter först och främst mot våldsförbudet, vilket finns specificerat i FN-stadgan, det står bortom allt tvivel. Ukraina har rätt till självförsvar på grund av den aggression som Ryssland nu utövar mot Ukraina. Ukraina har också rätt att begära hjälp från andra stater, och andra stater har rätt att hjälpa Ukraina.

   FN-stadgan tillåter två undantag från våldsförbudet: självförsvar vid ett väpnat angrepp och efter beslut av FN:s säkerhetsråd.

   Förutom våldsförbudet i FN-stadgan bryter Ryssland också mot skyldigheten att lösa tvister på fredligt sätt.

 2. Ja, än sen då, Putin! Det är ju bara enkel logik! Men kommer ju inte att ske!

  2
  5
 3. Sedan måste vi verkligen hoppas att den inhemska motståndsrörelsen i Ryssland växer.
  Det finns en motståndsrörelse men den är svår att få grepp om.

  Ökade attacker inifrån mot järnvägar och broar skapar alltid problem.
  Även här måste det läggas resurser.

  17
  9
 4. Dom som följt kriget kan inte ha undgått att se att Ryssarna inte varit
  dom fullgoda strateger som vissa utmålat dem som, till exempel när dom kom med 50 stridsvagnar på rad, rena måltavlor för dom Ukrainska
  soldaterna, dom gjorde också om deras stridsvagnar till skrot, likadant med
  helikoptrar, dom kom in i hela bunkar och som Ukraina sköt ner alla.
  Att Ryssarna har övervikt i Material är ju klart, men hade dom inte haft sina
  misiler som dom använt till att skjuta ner Skolor daghem , ålderdomshem,
  teatrar, bostadshus, men material har dom gått om, lägger man 10% av BNP
  på anskaffning av material så är det klart att dom har mer material . Men
  vare sig eller soldater eller befäl verkar att ha varit av bästa sort!

  Tänk om Ukraina hade haft tillgång till alla dom vapen som Ryssarna haft??

  19
  8
 5. Om Ukraina tvingas ge upp kommer Ryssland stärkas och även planera för ytterligare utvidgning.

  Sverige kan vara ett mål.

  Vi som följt med på Petterssons blogg ser att det finns många som ”hyllar” den ryska fascismen. Det är inte helt uteslutet att fascismen som man trodde var pase i Europa nu kommer tillbaka i form av Ryssland.

  Turkiet har också stormaktsambitioner.

  Folken i Europa får snart bestämma sig för demokrati eller fascism. Något mellanting finns inte.

  Valet i höst blir en indikator på hur läget är i Sverige.

  MIGRATIONEN av dysfunktionella och rena analfabeter hoplänkade med islam kommer att visa upp sig överallt i Europa och möjligen är Sverige mål nummer 1. NYANS kommer att få minst 5-7% av rösterna och inträde i Riksdagen. .

  (S) ser makten framför folket och oppositionen verkar helt tandlös.

  Barbariets tid är NU!!!???

  24
  12
  • Det enda demokratiska landet i Europa är Schweiz, i övrigt är det skendemokratier, demokraturer och diktaturer.

   13
   14
   • Vad har det med Ryssland och Ukraina att göra? Det minst demokratiska landet i Europa är Ryssland…

    13
    7
 6. Vi får väl som vanligt vänta och se. Det finns antydningar på att Ukraina börjar få ont om soldater. Sedan spelar det ingen roll hur mycket vapen och material väst skickar dit.

  20
  25
  • Medierapporteringen här hemma är ganska ensidig och vi matas med uppgifter om ryssarnas förluster samt om Ukrainarnas framgångar när det gäller bekämpade tanks, fordon och flyg.. Ukrainska förluster däremot är det mer tyst om.
   Men som du skriver så finns uppgifter på att Ukrainarna lider stora förluster och frågan är hur länge de ska mäkta med. I krig ska man helst inte döda sina motståndare, endast skada dem och gärna så pass att de behöver mycket sjukvård. Det belastar systemet. Ukraina skickar idag många skadade utomlands. Sverige tar emot skadade Ukrainska soldater.
   Gissar att den Ukrainska sjukvården har det ordentligt tufft just nu.
   Gissar att tiden står på Ryssarnas sida.

   16
   20
   • Onkel Björn:
    Läste för någon vecka sedan att Ukraina förlorar c:a 1.000 av sina soldater dagligen. Skulle då har varit uppåt 100.000 man,sedan kriget bröt ut !!
    Det ovanliga enl. de som har många strider bakom sig påstår,att det beror på att Artilleriet har en stor betydelse i detta krig.
    Ja många oskyldiga som tvingats dö p.g.a. av en inkallelse,på båda sidor. Sedan börjar även civila dödstalen nå stora höjder.

    4
    12
   • Ja, Stenbock, alltså var det fel, men du lyssnar oå vad du vill 😂😂😂

    9
    6
   • Anton:
    I min barndom fanns det en dåre i min hemby,kallad ”Silla-Petersson”….
    Honom lyssnade jag ej hellre till ! 😉
    F.ö. skrev jag ner dessa verkliga siffor redan då nyheten var ny,vilket innebar att du och de dina,tryckte ”tummen ner”(i den grad),att jag kan tänka mig ni fick kramp !!

    6
    6
  • En regel som stämmer ganska bra är att den angripande parten förlorar 3 gånger så mycket folk som vad den försvarande parten förlorar.

   15
   8
 7. I Finland finn det ett talesätt som säger att ”en ryss är en ryss om man även steker honom i smör ”kanske ligger något i det .

  28
  7
  • Jag har hört: ”en ryss är en ryss även om man steker eller kokar honom”. Troligen lite olika från var i Finland talesättet kommer ifrån.

   14
   5
 8. Vitryssland skickar sina ammunitionsförråd och T-62 till Ryssland och nu detta ”erbjudande”. Kan man ana en viss desperation ?

  39
  9
  • Dessutom har de ändrat nu så att lägsta åldern för att skriva kontakt är 65 år (tidigare 40 år). Snart anfaller ryssarna med rollator.

   12
   5
 9. Ryssarna börjar låta mer och mer som muslimerna i Mellanöstern. ”Bara judarna ger upp sina vapen och släpper in oss kommer att allt bli frid och fröjd. Inga mer våldsamheter eller övergrepp mer vi lovar.”

  45
  11
 10. Jag uppfattar terroristen Peskovs uttalande, som ett ryskt svaghetstecken och ett önsketänkande. Även om ryssen nu tar i allt han kan, blir inte resultatet som han vill. Följaktligen skulle en ukrainsk kapitulation, vara en nåd att stilla bedja om. Lägg märke till Peskov, han är en av dem, som jag tror kommer att utmana Putin, och han är precis lika vrickad.

  37
  9
 11. Nu kommer det propåer från Rysslands sida om ”fred”. Kanske detta anfallskrig kostade mer än det smakade både ekonomiskt och militärt. En felbedömning, Vladimir?

  36
  15
 12. Ett reportage i dagens Österrikiska Kronen ger i länken nedan,lite av vardagen bland dem som frivilligt anmält sig till Ukrainas arme.Här framkommer också hur blodigt detta krig är,i jämförelse med tidigare:

  20
  28
  • Hemskt, fullständigt vettlöst, vi får verkligen hoppas att Ryssland slutar kriga och åker hem. Kriget hade kunnat vara slut innan det började om Putin stannat på sin sida gränsen. Jag lider med alla ryska mödrar i tiotusental som sörjer sina döda söner som blev lurade till fronten under förespeglingen att det var en övning och att de var välkomna till Ukraina.

   36
   10
  • Ja, krig är ingen lek. Hur många svenskar åkte inte ner för att strida på Ukrainas sida. Och hur många av dem försvann sen inte hem igen snabbt som bara den, så fort några granater började landa.

   17
   17
   • Exakt, men de som bor granne med galningen har inget alternativ. De måste försvara sitt land. Krafttag krävs mot Putin för att få stopp på eländet. Det sägs att flera grupper är på väg att avsluta honom… vi kan bara hoppas!

    22
    6
 13. Råttorna i Kreml ska först skjutas sedan ska Ryssland avsluta alla krigshandlingar och lämna allt Ukrainskt territorium, inklusive Krim.
  Därefter ska krigsskadestånd betalas för en total återuppbyggnad av allt ryssarna har förstört i Ukraina.
  Först då kan kanske Ryssland åter tas upp i bland de normala ländernas skara.
  Tills dess kommer ryssarna att lida.

  55
  19
 14. Varför ska Ukraina kapitulera ? Han verkar lika korkad som han ser ut Peskov.
  Ryssar är ett märkligt folkslag på många vis.
  Jag tror att Ryssland börjar tröttna både ekonomiskt och stridsmässigt.
  Och då önskar man att dom man angripit kapitulerar, riktigt korkat.

  47
  16
  • Det är en hälsofråga. Att inte stenhårt köra med Putinlinjen kan medföra allvarliga hälsoproblem för herr Peskov.

   28
   8

Kommentera