Eftertraktade på arbetsmarknaden

EU:s massflyktsdirektiv innebär att flyktingar kan få både uppehålls- och arbetstillstånd inom en vecka. Just nu omfattar detta direktiv de som flyr från Ukraina och detta uppskattas av arbetsgivarna.

Hotell- och restaurangbranschen, samt handeln, nämns som tre områden där de ukrainska flyktingarna kan få jobb. Skolan är givetvis ett annat område och säkerligen också vården.

Till tidningen Arbetet säger Jonas Kolsrud vid Konjunkturinstitutets prognosavdelning, att man räknar med att runt 50 000 ukrainare och att det förvisso är många människor, men att dessa kommer att absorberas tämligen lätt på den svenska arbetsmarknaden. Han fortsätter med att ”utbildningsnivån i Ukraina relativt hög och kunskaper i engelska ganska utbredda”.

Att människor som kommer till Sverige ska arbeta för sin och familjens försörjning och inte förlita sig på trygghetssystemen torde vara givet för alla. Det är så Sverige byggt upp sitt välstånd och de som i tidigare generationer hjälpt till med detta har haft sina rötter i både Sverige och andra länder. Som alla vet har den situationen förändrats de senaste decennierna och de flesta vet varför.

Den 22:a februari låg arbetslösheten i Sverige på 7,9 procent eller 434 700 personer. Om arbetsgivarna idag skriker efter arbetskraft i sektorer som handeln, hotell- och restaurangbranschen, så måste man ställa frågan hur nästan en halv miljon svenska medborgare saknar ett arbete att gå till? ”Sysselsättning” är något helt annat Morgan Johansson.

Svaret kommer från SCB.

 

Arbetslösheten bland utrikesfödda låg i slutet av 2021 på 19,5 procent. Bland inrikesfödda låg den på 5,4 procent, men betänk då att många med rötterna i exempelvis Somalia ingår i den kategorin. Arbetslösheten bland de med rötterna i Afrika var hela 33,1 procent.

2004 beskrev två statsvetare hur invandringen skulle rädda välfärden. Detta mantra har också upprepats av politiker, myndighetschefer och intresseorganisationer genom åren. Den räddningen verkar nu åter komma från europeiskt håll, precis som den gjorde i århundraden innan den socialdemokratiska regeringen gjorde en tvärvändning på 70-talet.

2 thoughts on “Eftertraktade på arbetsmarknaden

  1. Vi behöver riktiga arbetare och inga migerande bidragskverulanter eller lycksökare som vi redan har alldeles för många av.

    13
  2. Dessutom har gissningsvis en betydande del av de från Mena som arbetar inga riktiga jobb utan diverse hittepåsysselsättningar som kostar lika mycket för skattebetalarna som om de varit arbetslösa.

    24
    2

Kommentera