4 thoughts on “Välkommen till skolan

  1. Detta skulle vara i alla skolor i Sverige från förskolan. Alla sköter sig och alla talar svenska.

    20

Kommentera