135 vetenskapare säger att CO2 har ingen eller ringa påverkan på jordens temperatur

NoTrickZone har uppdaterat sin lista över vetenskapliga artiklar om ”Extremt låg CO2-klimatkänslighet” med nya artiklar som lagts till från 2021 och några nyupptäckta artiklar från det förflutna.

Totalt 137 forskningsrapporter som visar att koldioxiden har ingen eller ringa påverkan på jordens temperatur.

Jag har per Google translate översatt några rader ur några av forskningsrapporterna.

Coe et al., 2021 

Detta resultat tyder starkt på att ökande nivåer av CO2 inte kommer att leda till betydande förändringar i jordens temperatur och att ökningar av CH4 och N2O kommer att ha mycket liten märkbar effekt.

Lightfoot and Mamer, 2018

Effekten av CO2, metan och spårgaserna på atmosfärstemperatur och klimatförändringar är så liten att den är försumbar.

Khilyuk and Chilingar, 2006 

Den nuvarande globala uppvärmningen är sannolikt en kombinerad effekt av ökade sol- och tektoniska aktiviteter och kan inte tillskrivas den ökade antropogena påverkan på atmosfären. Människor kan vara ansvariga för mindre än 0,01°C (av ungefär 0,56°C (1°F) total genomsnittlig atmosfärisk uppvärmning under det senaste århundradet

Chilingar et al., 2014

Även betydande utsläpp av antropogen koldioxid och metan i atmosfären förändrar inte genomsnittliga parametrar för jordens värmeregim och har ingen väsentlig effekt på jordens klimat.

Således har petroleumproduktion och andra antropogena aktiviteter som resulterar i ackumulering av ytterligare mängder metan och koldioxid i atmosfären praktiskt taget ingen effekt på jordens klimat.

Liu and Chen, 2018

Under de senaste fem decennierna har CO2 växt i en accelererande takt utan motsvarande temperaturökning på stationerna. Denna diskrepans indikerar att CO2 förmodligen inte är temperaturens drivkraft.

Ollila, 2013

Analysen avslöjar också att IPCC:s scenariopresentation innehåller val som gör att uppvärmningsresultaten ser högre ut än de borde vara.

Zhao, 2011

vi finner få bevis som stöder uppfattningen att den senaste tidens globala uppvärmning främst beror på CO2-utsläpp

Fleming, 2018

Resultaten av denna översyn pekar på det extrema värdet av CO2 för alla livsformer, men ingen roll för CO2 i någon betydande förändring av jordens klimat. … Det finns ingen korrelation mellan CO2 och temperatur i någon historisk datauppsättning som granskades.

Schmithüsen et al., 2015

växthuseffekten av CO2 är runt noll eller till och med negativ.

LÄNK

3 thoughts on “135 vetenskapare säger att CO2 har ingen eller ringa påverkan på jordens temperatur


 1. …om HAVSYTAN stiger bara lite, låt oss säga 2 meter
  under en 100 års period…är detta oxå av ringa betyd-
  else monntro? …haven bestå oxo av H2O oavsett nu
  om vätska är i frusen form +/- (c) vid polerna

  1
  2
 2. Måste vara etablerade och ekonomisk oberoende forskare då deras rön inte direkt är anslagsfrämjande under rådande omständigheter som domineras av obildade med utbredd klimatångest.

  46
  1

Lämna ett svar till Lisa. Avbryt svar