Kända urmakare tvättade kriminellas pengar

BROTTSLIGHET. Tre företag som säljer exklusiva klockor i Stockholm dömdes att betala sanktionsavgifter på närmare 17 miljoner kronor för brott mot penningtvättsreglerna. Företagen är Luxury watches, Rob. Engström och Nymans ur som alla fått miljonböter för att inte ha följt penningtvättlagen Nu överklagar en av de dömda bolagen domen, Rob. Engström AB till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Mitt i Stockholm.

Två av Petterssons armbandsur. De är lite billigare än de klockor det talas om i artikeln.

Tre bolag som säljer exklusiva klockor i centrala Stockholm döms att betala sanktionsavgifter på närmare 17 miljoner kronor för brott mot penningtvättsreglerna. I två av fallen höjs avgifterna i kammarrätten från 3 till 6 miljoner respektive från 5 till 8,5 miljoner. Ett av bolagen anses medvetet ha kringgått reglerna och överträdelserna bedöms som synnerligen allvarliga.

Efter tillsyn av tre välkända urmakare i Stockholm, som säljer lyxklockor, kunde Länsstyrelsen konstatera att dessa inte fullgjort sina skyldigheter att se till att deras verksamhet inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering med mycket höga belopp, men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kunnat medföra. Länsstyrelsen ansåg att bolagens överträdelser varit av stor omfattning, rört höga belopp och skett systematiskt och att de därför skulle betala sanktionsavgifter.

Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort sett samma bedömning som länsstyrelsen men sänkte sanktionsavgifterna gällande två av bolagen.

Kammarrätten i Stockholm ändrar nu förvaltningsrättens domar gällande dessa två bolag och anser att överträdelserna har varit så allvarliga att det motiverar högre sanktionsavgifter. I två av fallen höjs avgifterna i kammarrätten från 3 till 6 miljoner respektive från 5 till 8,5 miljoner.

När det gäller Nymans Ur konstaterar kammarrätten att bolaget har behandlat alla betalningar under gränsbeloppet 5 000 euro som ”säkra” betalningar. Av de stickprovskontroller som länsstyrelsen har gjort framgår att bolagets kunder har kunnat göra flera kontanta betalningar som har understigit gränsbeloppet men tillsammans uppgått till ett belopp som överstigit gränsvärdet.

Ett stort antal kunder har till exempel handlat presentkort mot kontant betalning understigande gränsvärdet för att därefter lösa in flera presentkort vid ett och samma köptillfälle, i vissa fall i kombination med ytterligare kontantbetalning. Bolaget har vidare registrerat transaktioner på olika kundkort för samma kund. I många av de granskade fallen har det inte funnits några uppgifter om vem kunden är och ansenliga belopp har därmed undandragits kontroll.

Kammarrätten skriver: ”Det förfaringssätt som bolaget har använt sig av vid kundbetalningar framstår som ett medvetet kringgående av regelverket och överträdelserna är därför synnerligen allvarliga. Vidare har bolagets allmänna riskbedömning varit så bristfällig att den inte har kunnat ligga till grund för bolagets rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder som bolaget ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Som exempel nämner domstolen att bolaget inte kunnat redogöra för vilka rutiner de har för kundkännedom. Bolagets bristande rutiner utgör allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket, särskilt mot bakgrund av att bolaget bedrivit en verksamhet som typiskt sett är utsatt för risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorism.

-Pettersson jobbade i ungdomen extra i en urbutik, en gång kom en långhårig yngling i träskor in i affären och ville ha hjälp med en väldigt exklusive klocka, en IWC, International Watch Company. Urmakare Lindgren tog luppen, tittade på klockan och tittade upp på den långhårige i träskor och frågade strängt: Vad har du fått den här ifrån?

Jag försökte förgäves göra urmakare Lindgren uppmärksam på att det var tennisspelaren Björn Borg som stod framför honom. Björns föräldrar hade sommarstuga i trakten och gjorde då och då sina inköp i Oxelösund. Till slut svarade Björn att hann vunnit den i en tennisturnering…

IWC armbandsur. Vilken modell Björn Borg hade minns jag inte men jag tror den var märkt World Championship Tennis, WCT.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Kända urmakare tvättade kriminellas pengar

 1. Jag har länge undrat hur alla arbetslösa och utfattiga invandrare har så mycket lyxprylar bilar m.m. svaret är presentkort!

 2. Instämmer helt…. Tänk vad mycket elände importerna orsakat !! Inte en dag utan död o. pina

 3. Att vara tillbedjare av Mammon kan ha sina risker och i detta fallet var det dåliga affärer dessa smarta affärsmän gjorde.
  Böterna självförvållade av ren snikenhet.

  2
  3
 4. Om vi inte importerat kriminella klaner i gross och parti hade vi inte behövt denna rent anala kontroll av kontanter. Hade vi haft motsvarande kontroll av offentliga utgifter hade vi inte behövt skatta svenska folket till döds.

  Jag har tidigare föreslagit att man ska byta plats på personalen på Försäkringskassan och Migrationsverket. Jag kan nu tillägga att dessa nitiska personer på länstyrelsen vore ytterst lämpade att granska kommuners, regioners och statens utgifter. Troligen hade man fått anställa hundratals gånger fler.

  27

Lämna ett svar till Argus Avbryt svar