Bedragaren Farshid Sistani tillåts åka på pilgrimsresa

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Bedragaren Farshid Sistani har fått klartecken av domstol att resa utomlands på en pilgrimsresa, detta trots att han dömts till fängelse för att ha sålt falska coronaintyg och en utredning av nya oegentligheter pågår, skriver Samnytt. Sistani har tidigare fått sitt pass stoppat, belagts med utreseförbud och haft anmälningsplikt hos polisen.

Farshid Sistani

En vädjan om att få genomföra pilgrimsresan, som han säger har ”stort religiöst betydelse”, har trots det formellt godkänts. Ansvarige åklagaren James von Reis har ingen aning om den dömdes reseplaner.
Det här föranleder nu mig att ta kontakt med hovrätten, säger von Reis.

-Pettersson undrar vem som finansierar resan. Sistanis företag Husdrse AB har gått i konkurs dömt på tillgångar. Sistani har 150.000 kronor i skatteskulder och skulder till leverantörer. Trots det anser jag att han borde få resa, men det ska vara på villkoret att det är en enkelresa…

***

TIDIGARE 2021-12-29. Läkaren Farshid Sistani företag har gått i konkurs

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Det bolag som stod bakom en klinik, Husdr.se, som utfärdade falska covidintyg i Göteborg, har försatts i konkurs, rapporterar Göteborgs-Posten, bakom betalvägg.

Kliniken utförde under december 2020 och januari 2021 pcr-tester som kostade mellan 1 590 kronor och 3 690 kronor, där provsvaren kunde användas som reseintyg.

Men i själva verket gjordes inga analyser av proverna – och pengarna som betalades gick direkt in på kontot till den läkare som stod bakom bolaget.

I juli dömdes läkaren mot sitt nekande till ett års fängelse för flera brott, däribland bedrägeri och grovt osant intygande.

Enligt konkursförvaltaren har bolaget skulder på 150 000 kronor. Klinikens bankkonto uppges dock vara tomt.

***

TIDIGARE 2021-10-05 Läkaren Farshid Sistani gav falska covidbevis – blir av med läkarleg

BROTTSLIGHET. Det var vid årsskiftet som det uppdagades att flera svenskar, omedvetet, använt sig av förfalskade covid-intyg. Bakom de förfalskade intygen stod läkaren Farshid Sistani och den privata kliniken ”Husdr.se”. Via sin klinik lovade Farshid Sistani snabba PCR-testsvar och reseintyg. Dessutom påstod han att testerna analyserades av Unilabs, Sveriges största privata laboratorium.

Men det visade sig inte stämma, testerna genomfördes aldrig. Patienterna fick negativa testresultat och reseintyg utfärdade, utan att testerna faktiskt kontrollerades.

För det dömdes Farshid Sistani till fängelse i ett år för bedrägeri. Han dömdes för sju fall av bedrägeri, sju fall av osant intygande och två fall av urkundsförfalskning, på grund av hanteringen av PCR-testerna och reseintygen.

Farshid Sistani har konsekvent nekat till brott.

-Pettersson noterar att trots att herr Sistani nekar till brott har han själv begärt att få sin läkarlegitimation indragen, något som nu har beviljats av Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd.

”Farshid Sistani har själv begärt att hans legitimation som läkare ska återkallas och det finns inte hinder mot återkallelse från allmän synpunkt. Hans ansökan ska därför bifallas”, skriver de i handlingarna.

Sedan kan man undra varför legitimationen inte drogs in när han dömdes?

***

TIDIGARE 2021-07-28. Läkaren Farshid Sistani döms till ett års fängelse för bedrägeri

BROTTSLIGHET. Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål B 1417-21 avseende åtal för 7 fall av bedrägeri och osant intygande, grovt brott samt urkundsförfalskning vid 2 tillfällen av läkaren Farshid Sistani, begångna under december 2020 och januari 2021. Tingsrätten dömer läkaren för de åtalade brotten i samtliga fall till fängelse i 1 år.

Åklagaren väckte åtal avseende bedrägeri i 7 fall mot Farshid Sistani för att i sin firma Husdoktorn lurat personer att betala för reseintyg där de tagna proverna inte analyserats. Åtalet avsåg även osant intygande, grovt brott, för att i dessa fall i sin yrkesmässiga vårdverksamhet sanningslöst intygat att patienten lämnat ett negativt prov avseende covid-19. I två fall åtalades läkaren också för urkunds­förfalskning. Läkaren förnekade samtliga brott.

Under rättegången lades fram åtskillig skriftlig bevisning och flera personer hördes, bl.a. personal från det laboratorium som angavs har testat proverna och lämnat provsvar.

Tingsrätten anser det utrett att laboratoriet inte tagit emot eller analyserat några prover från läkaren eller hans firma. Inte heller har de lämnat några provsvar vare sig i skrift eller muntligen. Tingsrätten anser därför att åtalen anseende bedrägeri är styrkta i samtliga fall och ser allvarligt på att läkaren utnyttjat den pågående pandemin för egen vinning. Också åtalen för osant intygande, grovt brott, är styrkta. Omständigheterna att utfärdandet av intygen skett systematiskt och att gärningarna kunnat bidra till ökad smittspridning av covid-19 gör att de har ett högre straffvärde än vad som normalt gäller för brottstypen.

Slutligen anser tingsrätten att åtalen avseende två fall av urkundsförfalskning är styrkta. I ett fall har läkaren bl.a. angett en påhittad läkare som utfärdare och i ett fall har han ändrat i ett provsvar som avsåg en annan patient.

Tingsrätten anser att det samlade straffvärdet för brottsligheten klart överstiger fängelse i 1 år. Vid påföljdsbestäm­ningen har tingsrätten i mildrande riktning beaktat att läkaren torde förlora sin läkar­legitimation till följd av domen. Även med det i beaktande ska påföljden på grund av det höga straff­mätningsvärdet bestämmas till fängelse 1 år.

Läkaren ska betala skadestånd till de 6 målsäganden som betalat för osanna reseintyg och som företrätts av åklagaren i målet.

-Pettersson hoppas att Farshid Sistani får sin läkarlegitimation indragen och att han är på väg från landet och är han svensk medborgare bör lagen ändras så det går att dra in…

Sistani har i dagsläget kvar sin läkarlegitimation, men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan komma att utreda saken. Sistani kommer att överklaga. Fälls han även i hovrätten kommer det säkerligen att bli en fråga om han kan vara läkare längre.

***

TIDIGARE 2021-04-07. Farshid Sistani, läkaren som misstänkts för fusk fick nytt jobb av Sahlgrenska

BROTTSLIGHET. Läkaren Farshid Sistani som bland annat anklagats för att ha utfärdat förfalskade covidintyg har nu fått nytt jobb på Sahlgrenska, det rapporterar GP, bakom betalvägg. GöteborgLäkaren bakom kliniken Husdr.se utreds av polisen, misstänkt för att ha lurat patienter och gett falska svar på coronatester. Samtidigt utreder också Inspektionen för vård och omsorg hans lämplighet som läkare då de menar att han äventyrat patienters och andras säkerhet.

Trots det har läkaren nu fått ett nytt jobb – på Sahlgrenska universitetssjukhuset.– Det jag kan säga är att jag utifrån den information jag har är tveksam till att vi har känt till omfattningen kring de här sakerna, säger verksamhetschefen Mathias Alvidius.

Sistani fick sparken från Södra Älvsborgs sjukhus i januari och utreds av både polis och Inspektionen för vård och omsorg.

I en kommentar till Göteborgs-Posten säger Sahlgrenskas verksamhetschef Mathias Alvidius att sjukhuset nu inlett en utredning av läkarens anställning.

-Pettersson tycker att den ansvarige för rekryteringen också borde få sparken…

***

TIDIGARE 202-01-29. Farshid Sistani, läkaren bakom Husdr.se belagd med reseförbud

BROTTSLIGHET. Farshid Sistani, läkaren bakom Husdr.se anhölls i Göteborg men släpptes senare. Misstankarna kvarstår med oförminskat styrka.

Sistani med medhjälpare misstänks för att ha utfört falska coronatester och utfärdat felaktiga reseintyg samt tagit betalt över Swish till privat konto. Sistani har fått reseförbud och anmälningsplikt i väntan på beslut om åtal, enligt åklagaren. Även en medarbetare (frun) till läkaren är nu misstänkt för brott. Sistani har förhörts under två dagar och det pågår ett intensivt utredningsarbete.

-Pettersson säger att det är nog inte bara pengarna från outförda coronatester och reseintyg som hamnat på privata konton…

De hånskrattar åt oss. Om du kommer från Mellanöstern ser du med förundran på skandinavisk samhällssyn. Du kommer från ett ställe som kännetecknas av blodiga strider mellan en lång rad grupper. Så din utgångspunkt är självbevarelsedriften. Den utgångspunkten tar du med till Skandinavien. Landet som du kommer till ser ut att ligga öppet med en massa fördelar som väntar på att bli utnyttjade. Så uppstår bidragsutnyttjandet, föraktet för det nya landet och synsättet ”det ju bara är svenskarna man lurar”.

Ovanstående rader har skrivits av Thomas Gür, invandrare från Turkiet och journalist.

***

TIDIGARE 2021-01-27. Farshid Sistani, läkaren bakom Husdr.se får sparken

BROTTSLIGHET. Läkaren, Farshid Sistani, på den privata klinik i Göteborg som misstänks för att ha utfärdat falska coronaintyg har fått sparken från sin tjänst på Södra Älvsborgs sjukhus, skriver Göteborgs-Posten.

Herr Sistani har också ”missat” att berätta att han hade en bisyssla, något som bryter mot regelverket. Utöver att han drivit Husdr.se så har han även arbetat på Capio vårdcentral i Mölndal, men fick lämna den tjänsten efter varningssignaler om att läkaren använde Capios lokaler i privat regi.

– Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att den här personen inte kan fortsätta sin anställning hos oss, säger verksamhetschefen Karin Hederstierna.

Kliniken som läkaren har arbetat på vid sidan om sin tjänst på sjukhuset har bland annat erbjudit PCR-tester för de intyg som krävs för inresa i andra länder.

Läkaren blev varslad under tisdagen och kommer inte arbeta på sjukhuset något mer, han har tidigare varit avstängd med lön. Men nu kommer sjukhuset också göra en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är hemskt. Man blir upprörd över hur man kan göra så mot medmänniskor, då tänker jag på provtagningarna. På något plan är det också sorgligt att man gör det här mot sig själv, han har ställt till det ordentligt för sig, säger Karin Hederstierna.

Polisen och Ivo arbetar med att utreda klinikens förehavanden. I Ivo:s beslut som kom i fredags föreläggs kliniken att omedelbart upphör med att ”utfärda intyg avseende resultatet av PCR-provtagning utan att analys av provet först är gjord och att skriftligt provsvar har inkommit från ett ackrediterat laboratorium”. Men tillsynsmyndighetens granskning av kliniken fortsätter.

– Pettersson hoppas att Farshid Sistanis läkarlegitimation dras in om den nu är äkta och om det är möjligt att han och andra inblandade förpassas dit de hör hemma, jag tycker namnet verkar iranskt.

***

TIDIGARE 2021-01-13 Privat läkarklinik anklagas för falska coronaintyg för resor

BROTTSLIGHET & PANDEMI. En privat läkarmottagning i Göteborg anklagas för att ha utfärdat falska reseintyg om negativa coronatester till svenskar som ska resa utomlands, rapporterar Göteborgs-Posten.

Husdoktorn, Kronhusgatan 2D 411 13 Göteborg. Bild från Google

I intygen står det att testerna certifierats av Unilabs, Sveriges största laboratorium. Men labbet själva säger att de inte tagit emot ett enda prov från kliniken. Inge Andersson på Unilabs har konfronterat de ansvariga och har även polisanmält kliniken.

Kliniken menar att det rör sig om ett missförstånd och att proverna i stället analyserats hos Tataa biocenter och på Sahlgrenska universitetssjukhuset, något som båda labben förnekar.

– Pettersson är ”överraskad” över vilken läkarklinik det är och vilka som driver den.

Det rör sig om den privata kliniken Husdrse AB med organisationsnummer: 559254-2483. Vid frågor/funderingar hänvisas ni till företagets ombud Karamallah Farah, e-mail: farah@sercepartners.se enligt deras hemsida.

Styrelse/övriga bevakande befattningar

 • Moisejeva, Diana (f 1985). Styrelsesuppleant
 • Sistani, Farshid (f 1986)

Firman tecknas av styrelsen

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “Bedragaren Farshid Sistani tillåts åka på pilgrimsresa

 1. Det gäller att hålla islamisterna på gott humör det är snart val.
  I övrigt ta alla tillgångar som han och hans släkt har och alla andra som är inblandade i bluffen skicka dom sedan med enkel biljett till en pilgrimsvandring till helvetet dvs till ett muslimskt land. Kan också börja vandringen i Göteborg.

  16
 2. Är detta verkligen sant, man får ju f.. dåndimpen för mindre !!
  Efter nyår blir det olagligt att skräpa ned och då får man se om man blir kallad till rätten och bli dömd mot sitt nekande, med risk att reglerna o lagarna bara gäller den genuine svensken och man blir av med mer än de 800 kr som är maxboten,
  man lär väll bli av med både pass och id samt utvisad och utpekad i media samt piskad på allmän plats.
  För Sverige är en katastrof i särbehandling av just svensken !!

  24
 3. Han köpte ett hus i Jonsered för 6,5 milj förra året. nur bara hans fru skriven där
  hon åker i en Mercedes. Förmodligen har han inga tillgångar så praktiskt
  Beslagta allt han och hans fru äger låt honom avtjäna straffet därefter uvisning på livstid. Kanske går det att hysa in honom i fängelse i Afghanistan mot en mindre ersättning

  27
 4. Blir detta verklighet så måste fler brottslingar få göra en semesterresa.
  Är det enbart stollar som beslutar i Sverige?

  40

Lämna ett svar till Lisa. Avbryt svar