Nytt rekord i användning av kol

Mängden el som genereras över hela världen, från kol sätter nytt årsrekord 2021.

Efter att ha sjunkit 2019 och 2020 förväntas den globala kraftproduktionen från kol att öka med 9 % 2021 till en rekordnivå på 10 350 terawattimmar, enligt IEA:s Coal 2021- rapport, som släpptes idag. Återhämtningen drivs av årets snabba ekonomiska återhämtning, som har drivit upp efterfrågan på el mycket snabbare än vad koldioxidsnåla leveranser kan hänga med. Den kraftiga ökningen av naturgaspriserna har också ökat efterfrågan på kolkraft genom att göra den mer kostnadskonkurrenskraftig.   

LÄNK.

Fjärranösternredaktören påpekar: Kol, som har fått en oförtjänt negativ klang, är ju egentligen ”organiskt lagrad solenergi” !

3 thoughts on “Nytt rekord i användning av kol

  1. Kolhantering smutsar de fattigas händer, dock ej de pengar som kommer därav och hanteras av de redan rika.
    ”Sådan är socialismen, armod är den svages lön…..

    11

Kommentera