S-regeringens korruption och mygel fortsätter

KORRUPTION. Regeringen utser statens högsta tjänstemän – några av de viktigaste makthavarna i Sverige. I teorin ska de gå på kompetens. I praktiken har makten missbrukats för att ge socialdemokrater toppjobb i statens tjänst. Statsminister Stefan Löfven gav under sin tid hela 22 ledande socialdemokrater jobb som myndighetschefer – flera gånger utan att politikerna behövt söka den aktuella tjänsten. Enligt grundlagen ska vid statliga anställningar ”avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet” – något Socialdemokraterna anklagas för att bryta mot.

Socialdemokraten Carin Jämtin är generaldirektör för Sida med en ersättning på drygt 135.000 kronor i månaden, en typisk politisk tillsättning. Foto: Fredrik Persson

Det är den liberala tankesmedjan Timbro som presenterar en rapport, ”Enpartistaten”, där de går igenom hur regeringen Löfven mellan 2014 och 2020 använde sin utnämningsmakt vid tillsättandet av myndighetschefer. Exempelvis generaldirektörer, diplomater och ordinarie domare i domstolar.

Som exempel kan nämnas Sida, som Socialdemoktaternas tidigare partisekreterare Carin Jämtin är generaldirektör för sedan 2017. Polismyndigheten, som mellan 1 januari 2015 och februari 2018 hade tidigare socialdemokratiske statssekreteraren Dan Eliasson som rikspolischef. Samt Socialstyrelsen som sedan 2015 leds av före detta S-politikern Olivia Wigzell.

– Statens tjänster äro fideikommisser; de tillhöra kotterier, släktingar, vänner och bekanta. Statens tjänster äro pensioner, som hålla ämbetsadelns släkter uppe.
– Men regeringsformen stadgar ju att skicklighet och förtjänst äro de enda befodringsgrunderna!
– Regeringsformer äro, som alla former, livlösa och kunna som alla lagar bli föremål för tolkningar. […] I de flesta verk äro duglighet och förtjänst ganska farliga egenskaper för innehavaren, såvida han icke genast intar sin roll som faktotum.

Ur Det nya riket, August Strindberg

Sammanfattning: Det här är en rapport om regeringens utnämningsmakt – befogenheten att utnämna statens högsta tjänstemän och, i förlängningen, några av de mest centrala beslutsfattarna i Sverige. Generaldirektörer, diplomater, ordinarie domare och en mängd andra tjänster tillhör den kategori som tillsätts genom regeringsbeslut och som i många fall har den avgörande makten över statens funktioner. I allt från beviljande av sociala förmåner till utövande av polisiära funktioner, beslut i utlänningsärenden och uppföljning av miljötillstånd har dessa opolitiska tjänstemän sista ordet.

Svenska förvaltningsmyndigheter är självständiga. Ingen företrädare för regeringen får bestämma hur myndigheten avgör ett enskilt ärende eller tillämpar lag – vilket inte sällan begränsar regeringens möjligheter att driva igenom sin politik. I syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för förvaltningen, säkra dess oberoende och möjliggöra ansvarsutkrävande måste rekryteringen av dessa tjänstemän utmärkas av transparens och kvalitet. Utnämningar omfattas därför av en tydlig grundlagsreglering. Statliga tjänstemän ska tillsättas på sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Detta är ett uttryck för den liberala principen att staten ska vara meritokratisk, likabehandlande och tjäna medborgarens, inte politikens, intressen.

Hur det fungerar i praktiken är dock inte lika enkelt. Den här rapporten redovisar resultatet av de utnämningar som beslutats om av regeringen Löfven mellan åren 2014–2020. Trots kravet på saklighet kan vi visa att det i utnämningarna av svenska myndighetschefer finns en kraftig politisk slagsida. Regeringen Löfven har i många fall rekryterat tidigare politiker som opolitiska chefer, och har i mycket hög grad utnämnt egna partiföreträdare och nära förtrogna. Socialdemokratin har agerat i strid med grundlagen och missbrukat regeringsmakten.

I praktiken tillsätts i dag några av Sveriges mest betydelsefulla offentliga makthavare utan motivering och med mycket begränsad möjlighet till granskning. För att säkerställa att såväl sittande som kommande regeringar håller sig till grundlagens regler krävs ett nytt utnämningsförfarande som garanterar saklighet och möjlighet till granskning. I denna rapport föreslår jag inrättandet av en tjänstetillsättningsnämnd underställd regeringen samt en granskningsprocess för höga tjänstemän som utgår från konstitutionsutskottet. En kort överblick över nödvändiga lagförändringar ges i rapportens avslutande del.

Politiska utnämningar, partibakgrund
 • Regeringen Löfven har missbrukat utnämningsmakten. Var fjärde ordinarie myndighetschef som tillsatts har varit politiker, och utnämningarna har inte präglats av öppenhet, saklighet eller ändamålsenliga processer.
 • Bland utnämningar av personer med politisk bakgrund dominerar socialdemokratin kraftigt. Viktat efter myndigheternas storlek har hela 90 procent av de tillsatta med politisk färg varit socialdemokrater.
 • Utnämningssystemet uppfyller varken i teori eller praktik Sveriges åtaganden enligt FN:s korruptionskonvention.
 • En permanent och professionell tjänsteförsörjningsnämnd bör inrättas, som med transparens kan bereda tillsättningar av myndighetschefer och lämna förslag på lämpliga kandidater. Riksdagens konstitutionsutskott bör utse ett antal ledamöter i denna nämnd och ges möjlighet att pröva beslut om utnämningar som regeringen företar i strid med nämndens rekommendation för att garantera saklighet.

-Pettersson noterar ett rejält övertag för Socialdemokraterna men tror att borgarna gör samma sak när de har makten…

Läs gärna om Den moraliska rötan i rörelsen i 8 delar. Inte helt färsk men tiderna har inte förändrats när det gäller S.

Filmen: ”Dan Eliasson är regeringens lieman” – Jan Norberg om djupa statens förstörelse av myndigheter

Om Jan Norberg på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

10 thoughts on “S-regeringens korruption och mygel fortsätter

 1. Säg min någon enda som kan anses kompetent för det jobb
  som ska utföras,en enda lång rad av inkompetenta fåntrattar.

  12
 2. Stilla undran, politiskt tillsatt inkompetens är väl lika farligt för samhällets utvecklingen som bidrags fusk ?. Lika goda kålsupare i båda kategorierna, i kort, destruktiva skattemedels parasiter, samhälls destruktorer, ”You Name It” . . .

  16
 3. Maffian i USA infiltrerade sig in i fackföreningar och på politiska poster.Det finns onekligen vissa likheter med hur det går till i Sverige nuförtiden.Sedan har vi vänskapskorrumptionen som är utbredd.Du kliar min rygg så kliar jag din rygg.Frågan är om den utveckligen går att vända ? Kompetens och utbildning och erfarenhet spelar mindre roll bara partiboken har rätt färg…..

  17
  • Det är anledningen till att Stefan Löfven har fått stå i spagat mellan Noosi Dadgostar och Annie Lööf samt sålt ut all politik till miljösekten.
   För utnämningsmakten och styrningen av myndigheterna med regleringsbrev är värt mer än majoriteten i Sveriges riksdag. Har man lojala partimedlemmar som står i tacksamhetsskuld för en fin tjänst med en lön långt över sin egen kompetensnivå så kan man gräva den djupa staten väldigt djup.

 4. Så länge dom röstberättigade är så extrem,korkade med att dom röstar in dessa myglare så får vi dras med politiska tiollsättningar, många av dom som fått sina toppjobb, har fått dem för att dom har sossarnas partibok, det har satt sina spår på många departement när
  fel personer inte får sitt jobb efter kompetens!

  20
 5. ”… regeringsformen stadgar ju att skicklighet och förtjänst äro de enda befodringsgrunderna”
  Enligt Partiet är rätt partibok den enda skicklighet och förtjänst som räknas. Allt annat är egalt.

  23

Kommentera